Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Wydarzenia

* * *


Konsekracje

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


* * *


W roku 2016 odbył się
OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC
w następujących diecezjach:

 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba
 • Ełckiej - 10.01. - 2 osoby
 • Katowickiej - 2.04. - 1 osoba
 • Warmińskiej - 2.04. - 1 osoba
 • Łódzkiej - 4.04. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 9.04. - 4 osoby
 • Opolskiej - 24.04. - 2 osoby
 • Warszawskiej - 12.05. - 2 osoby
 • Płockiej - 2.07. - 1 osoba
 • Siedleckiej - 7.08. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 19.08. - 2 osoby
 • Szczecińsko-Kamieńskiej - 12.09. - 1 osoba
 • Gliwickiej - 1.10. - 1 osoba
 • Krakowskiej - 8.12. - 5 osób
 • Lubelskiej - 8.12. - 2 osoby
 • Sandomierskiej - 11.12. - 1 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 25 panie i liczy 244 osoby.

  * * *


  W roku 2015 odbył się
  OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC
  w następujących diecezjach:

 • Kaliskiej - 2.02. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 21.03. - 2 osoby
 • Łódzkiej - 22.04. - 1 osoba
 • Krakowskiej - 23.05. - 1 osoba
 • Opolskiej - 27.06. - 2 osoby
 • Sosnowieckiej - 26.08. - 1 osoba
 • Sandomierskiej - 21.09. - 2 osoby
 • Warszawskiej - 24.09. - 2 osoby
 • Warszawsko-praskiej - 05.12. - 2 osoby
 • Gdańskiej - 8.12. - 4 osoby
 • Katowickiej - 27.10., 10.11., 17.11., 9.12. - 4 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 22 panie.

  * * *


  W roku 2014 odbył się
  OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC
  w następujących diecezjach:

 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba
 • Radomskiej - 25.01. - 1 osoba
 • Pelplińskiej - 3.05. - 1 osoba
 • Wrocławskiej - 1.06. - 2 osoby
 • Opolskiej - 15.06. - 2 osoby
 • Kaliskiej - 28.06. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 20.08. - 1 osoba
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 08.11. - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 06.12. - 3 osoby
 • Krakowskiej - 08.12. - 4 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 17 osób.

  * * *


  W roku 2013 odbył się
  OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC
  w następujących diecezjach:

 • Łowickiej - 7.04. - 1 osoba
 • Bielsko-żywieckiej - 8.04. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 21.04. - 1 osoba
 • Katowickiej - 10.05. - 1 osoba
 • Warmińskiej - 31.05. - 1 osoba
 • Kieleckiej - 31.05. i 28.12 - 3 osoby
 • Toruńskiej - 08.06. - 1 osoba
 • Gdańskiej - 08.12. - 3 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 12 osób.

  * * *


  W roku 2012 odbył się
  OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC
  w następujących diecezjach:

 • Kieleckiej - 12.02. i 29.12. - 3 osoby
 • Krakowskiej - 26.03. i 8.12. - 6 osób
 • Warszawsko-Praskiej - 31.03. - 1 osoba
 • Legnickiej - 12.05. - 1 osoba
 • Rzeszowskiej - 20.08. - 1 osoba
 • Lubelskiej - 26.08.2 - 1 osoba
 • Elbląskiej - 18.11. - 1 osoba
 • Ełckiej - 8.12. - 2 osoby
 • Sandomierskiej - 16.12. - 2 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 18 osób.

  * * *


  W roku 2011 odbył się
  OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC
  w następujących diecezjach:

 • Łódzkiej - 1.01.2011 - 3 osoby
 • Poznańskiej - 12.06.2011 - 3 osoby
 • Warszawskiej - 14. i 26. 11.2011 - 2 osoby
 • Gdańskiej - 8.12.2011 - 2 osoby
 • Krakowskiej - 8.12.2011 - 1 osoba
 • Katowickiej - 8.12.2011 - 1 osoba
 • Warszawsko-Praskiej - 10.12.2011 - 1 osoba
 • Gliwickiej - 17.12.2011 - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 14 osób.

  * * *

  Polecamy konsekrowane dziewice naszej modlitwie.

  * * *

  Przedstawiamy fotorelację z konsekracji, która odbyła się w niedzielę 18 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w katedrze w Elblągu. Liturgicznego obrzędu konsekracji dziewicy dokonał J. E. Ksiądz Biskup Jan Styrna.  * * *