Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Zapraszamy na


OBRZĘD KONSEKRACJI DZIEWIC


który odbędzie się:


28 maja 2022 r. o godz. 16.00 w Katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu zostanie włączona do stanu dziewic diecezji elbląskiej jedna pani.


* * *

6 czerwca 2022 r. o godz. 18.00, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie ks. abp Andrzej Dzięga włączy do stanu dziewic archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dwie panie.


* * *

19 czerwca 2022 r. o godz. 11.30 w Kole w parafii pw. Świętego Bogumiła do stanu dziewic diecezji włocławskiej zostanie włączona jedna pani.

* * *

21 czerwca 2022 r. o godz. 19.00, w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie ks. bp Michał Janocha włączy do stanu dziewic archidiecezji warszawskiej trzy panie.


* * *

25 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej ks. bp Piotr Greger do stanu dziewic diecezji bielsko-żywieckiej włączy trzy panie.

* * *

9 września 2022 r. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu, ks. bp Wiesław Śmigiel dokona konsekracji dwóch dziewic.

* * *

15 października 2022 r. o godz. 15.00 w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej zostanie odprawiona przez ks. bpa Jana Wątrobę uroczysta Msza św., podczas której jedna pani zostanie włączona do stanu dziewic diecezji rzeszowskiej.Do STANU DZIEWC zostały włączone poprzez Obrzęd konsekracji dziewic
kolejne panie w następujących diecezjach: • Wrocławskiej - 2.02. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Warszawsko-praskiej - 5.02. - 2 osoby - informacja prasowa,    homilia bpa Romualda Kamińskiego
 • Bydgoskiej - 25.03. - 1 osoba - informacja
 • Opolskiej - 3.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Ełckiej - 26.05. - 3 osoby - informacja


 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba - transmisja na kanale Youtube Mocni w Duchu TV Live
 • Warmińskiej - 10.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Elbląskiej - 15.05. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 30.05. - 2 osoby
 • Warszawskiej - 8.06. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 8.09. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Poznańskiej - 15.09. - 3 osoby - informacja
 • Warmińskiej - 18.09. - 1 osoba
 • Katowickiej - 7.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 8.10. - 1 osoba - informacja parafii,    artkuł
 • Gdańskiej - 30.10. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Bydgoskiej - 8.12. - 1 osoba - informacja
 • Krakowskiej - 8.12. - 2 osoby - informacja

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 21 pań.


 • Sandomierskiej - 1.02. - 1 osoba - informacja
 • Pelplińskiej - 3.05. - 1 osoba - transmisja na kanale Youtube Radia Głos,    informacja
 • Łowickiej - 24.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Opolskiej - 19.06. - 1 osoba - informacja prasowa,    wywiad
 • Łódzkiej - 27.06. - 1 osoba - transmisja na kanale Youtube Mocni w Duchu TV Live
 • Szczecińsko-kamieńskiej - 16.07. - 1 osoba
 • Pelplińskiej - 16.08. - 1 osoba
 • Toruńkiej - 30.08. - 1 osoba - informacja
 • Lubelskiej - 19.09. - 2 osoby
 • Pelplińskiej - 26.09. - 1 osoba
 • Gliwickiej - 25.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warmińskiej - 22.11. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 4.12. - 4 osoby - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 8.12. - 2 osoby - informacja,    informacja prasowa
 • Krakowska - 8.12. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Gdańskiej - 12.12. - 5 osób - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 25 pań. • Łódzkiej - 1.01. - 2 osoby - film na youtube
 • Elbląskiej - 13.01. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Opolskiej - 28.04. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 6.05. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Ełckiej - 11.05. - 1 osoba
 • Białostockiej - 26.05. - 1 osoba
 • Tarnowskiej - 4.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 22.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 23.06. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Opolskiej - 29.06. - 1 osoba
 • Płockiej - 3.08. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Przemyskiej - 30.08. - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 07.09. - 3 osoby
 • Sandomierskiej - 15.09. - 1 osoba - informacja,    informacja prasowa
 • Warszawskiej - 30.09. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 26.10. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 7.12. - 1 osoba - informacja
 • Krakowskiej - 8.12. - 8 osób - informacja,    informacja prasowa
 • Bydgoskiej - 8.12. - 1 osoba - informacja

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 31 pań.


 • Elbląskiej - 14.04. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 6.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Gdańskiej - 20.05. - 3 osoby
 • Warszawskiej - 23.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 04.08. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 28.08. - 2 osoby
 • Zielonogórsko-gorzowskiej - 8.09. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Wrocławskiej - 15.09. - 1 osoba
 • Rzeszowskiej - 7.10. - 1 osoba - informacja
 • Częstochowskiej - 27.10. - 2 osoby
 • Białostockiej - 18.11. - 1 osoba - informacja
 • Drohiczyńskiej - 18.11. - 1 osoba - informacja
 • Krakowskiej - 8.12. - 6 osób - informacja prasowa
 • Lubelskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 24 panie.


 • Tarnowskiej - 22.01. - 2 osoby
 • Kaliskiej - 18.03. - 1 osoba
 • Częstochowskiej - 9.04. - 1 osoba
 • Gdańskiej - 22.04. - 1 osoba
 • Bielsko-żywieckiej - 22.04. - 4 osoby - informacja
 • Warszawskiej - 12.05. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 13.05. - 1 osoba - relacja na YouTube
 • Opolskiej - 21.05. - 1 osoba - informacja
 • Opolskiej - 11.06. - 1 osoba
 • Opolskiej - 16.07. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 30.08. - 2 osoby
 • Płockiej - 13.11. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 8.12. - 7 osób - informacja prasowa
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 9.12. - 1 osoba - informacja prasowa

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 28 pań.


 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba - informacja
 • Ełckiej - 10.01. - 2 osoby
 • Katowickiej - 2.04. - 1 osoba
 • Warmińskiej - 2.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łódzkiej - 4.04. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 9.04. - 4 osoba
 • Opolskiej - 24.04. - 1 osoba
 • Warszawskiej - 12.05. - 1 osoba
 • Płockiej - 2.07. - 1 osoba - informacja
 • Siedleckiej - 7.08. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 19.08. - 1 osoba
 • Szczecińsko-kamieńskiej - 12.09. - 1 osoba
 • Gliwickiej - 1.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 8.12. - 5 osób
 • Lubelskiej - 8.12. - 2 osoby
 • Sandomierskiej - 11.12. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 26 pań.


 • Kaliskiej - 2.02. - 1 osoba
 • Elbląskiej - 21.03. - 2 osoby
 • Łódzkiej - 22.04. - 1 osoba
 • Krakowskiej - 23.05. - 1 osoba
 • Opolskiej - 27.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Sosnowieckiej - 26.08. - 1 osoba
 • Sandomierskiej - 21.09. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Warszawskiej - 24.09. - 2 osoby
 • Katowickiej - 27.10. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Katowickiej - 10.11. - 1 osoba
 • Katowickiej - 17.11. - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 05.12. - 2 osoby - informacja prasowa
 • Gdańskiej - 8.12. - 4 osoby - informacja prasowa
 • Katowickiej - 9.12. - 1 osoba - informacja
 • Białostockiej - 1 osoba
 • Łomżyńskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 22 panie.


 • Łódzkiej - 1.01. - 1 osoba
 • Radomskiej - 25.01. - 1 osoba
 • Pelplińskiej - 3.05. - 1 osoba
 • Wrocławskiej - 1.06. - 2 osoby
 • Opolskiej - 15.06. - 1 osoba - informacja
 • Opolskiej - 28.06. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Kaliskiej - 28.06. - 1 osoba
 • Przemyskiej - 20.08. - 1 osoba
 • Koszalińsko-kołobrzeskiej - 08.11. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warszawsko-praskiej - 06.12. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Krakowskiej - 08.12. - 4 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 16 osób.


 • Łowickiej - 7.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Bielsko-żywieckiej - 8.04. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Elbląskiej - 21.04. - 1 osoba
 • Katowickiej - 10.05. - 1 osoba - informacja prasowa
 • Warmińskiej - 31.05. - 1 osoba
 • Kieleckiej - 31.05. i 28.12 - 3 osoby
 • Toruńskiej - 08.06. - 1 osoba
 • Gdańskiej - 08.12. - 3 osoby - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 14 osób.


 • Kieleckiej - 12.02. i 29.12. - 3 osoby
 • Krakowskiej - 26.03. i 8.12. - 6 osób
 • Warszawsko-praskiej - 31.03. - 1 osoba
 • Legnickiej - 12.05. - 1 osoba
 • Rzeszowskiej - 20.08. - 1 osoba
 • Lubelskiej - 26.08.2 - 1 osoba
 • Elbląskiej - 18.11. - 1 osoba
 • Ełckiej - 8.12. - 2 osoby
 • Sandomierskiej - 16.12. - 2 osoby

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 18 osób.


 • Łódzkiej - 1.01.2011 - 3 osoby
 • Warszawskiej - 24.05.2011 - 3 osoby
 • Poznańskiej - 12.06.2011 - 3 osoby
 • Warszawskiej - 14. i 26. 11.2011 - 2 osoby
 • Gdańskiej - 8.12.2011 - 2 osoby
 • Krakowskiej - 8.12.2011 - 1 osoba
 • Katowickiej - 8.12.2011 - 1 osoba
 • Warszawsko-praskiej - 10.12.2011 - 1 osoba
 • Gliwickiej - 17.12.2011 - 1 osoba - informacja prasowa
 • Łomżyńskiej - 1 osoba

 • Grono dziewic konsekrowanych w Polsce powiększyło się o 18 osób.  Polecamy konsekrowane dziewice naszej modlitwie.