Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


W roku 2015 wydarzyło się:
3-6 grudnia 2015, Częstochowa
Rekolekcje dla stanu dziewic "Oto Ja Służebnica Pańska",
które poprowadził JE ks. bp Marek Solarczyk, Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Rekolekcje odbyły się w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wzięło w nich udział 60 osób z 28 diecezji Polski oraz z Białorusi, w tym 33 dziewic konsekrowanych. Na Pielgrzymkę dojechało jeszcze 20 osób.

5 grudnia, podczas X Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, wysłuchaliśmy konferencji "Moja misja w świecie: Być obliczem Miłosiernego Ojca" wygłoszonej przez JE ks. bp. Marka Solarczyka i uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Spotkanie pielgrzymkowe poprowadził przewodniczący Pdkomisji KEP ds. IFŻK ks. Arkadiusz Okroj.

W Pielgrzymce uczestniczyło 98 osób należących do stanu wdów lub przygotowujących się do wstąpienia do tego stanu.

tekst konferencji

       Kraków

7 listopada 2015, Kraków
DZIEŃ SKUPIENIA dla kandydatek rozpoczynających przygotowanie do konsekracji dziewic.

więcej informacjisw_krzyz

12 września 2015, Święty Krzyż
Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż
"Wdzięczni za dar konsekracji"

program
świadectwo dziewicy konsekrowanejJasna Góra

11 lipca 2015, Kraków,
W kościele św. Marka, na ul. św. Marka 10 w sali "Kordelianum", odbył się Dzień skupienia dla kandydatek do konsekracji dziewic DAR POWOŁANIA. Dzień skupienia prowadził ks. Stanisław Szczepaniec.
Jasna Góra

5-7 czerwca 2015, Częstochowa Jasna Góra
Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA

notatka
program
Wysłuchano trzech konferencji:
 • TOŻSAMOŚĆ INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE
  o. Leonello Leidi CP, Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego;
  tekst konferencji (jęz. polski)            tekst konferencji (italiano)
 • MARYJA WZOREM KONSEKROWANEGO DZIEWICTWA I WDOWIEŃSTWA W KOŚCIELE ks. prof. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski;   
  nagranie konferencji            tekst konferencji
 • MISJA INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE - PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ o. dr Marek Kotyński CSsR, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie;   
  nagranie konferencji            tekst konferencji

Warsztaty

Siedlce

Siedlce

13-14 marca 2015, Siedlce
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK. Spotkaniu przewodniczył bp Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Odbyło się ono w Bursie św. Stanisława Kostki.

notatka ze spotkania

W sobotę wysłuchano dwóch referatów wygłoszonych przez członków Podkomisji:
 • "Od konsekracji chrzcielnej do stanu życia konsekrowanego"
            ks. Stanisław Szczepaniec (Kraków)
  tekst referatu
 • "Specyfika charyzmatu indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele"
            ks. Tomasz Rusiecki (Kielce)
  tekst referatu


 • Jasna Góra

  19-22 lutego 2015, Chełmno (diecezja toruńska)
  Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu "Modlitwa 'Ojcze nasz' - Dziewica Konsekrowana umiłowaną Córką Boga Ojca". Poprowadził je ks. kan. dr Edwin Miller, a odbyły się one w domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Chełmnie.
  Uczestniczyły w nich osoby z diecezji: bydgoskiej, kieleckiej, poznańskiej, tarnowskiej, warmińskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i toruńskiej. Wśród uczestniczek były zarówno dziewice konsekrowane jak i kandydatki do tego stanu życia.