Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Konsekracje

Wydarzenia

Zmarle

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻKswieca

20 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie
Dekret ogólny KEP ws. występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach,
który dotyczy również nas. Zapoznajmy się z nim.

Tekst dokumentu

ESI


ks. K. Konecki


ks. J. Ziemski

Centrum Promocji IFŻK zaprasza do lektury:

- Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum.

- Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II,
ks. Krzysztof Konecki

- Król pragnie twego piękna,
konferencje z Sympozjum o stanie dziewic, Katowice, 1-2.10.2021 r.

- Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym,
materiały z Sympozjum poświęconego stanowi dziewic, Pelplin, 13.10.2018 r.

- Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic,
Studium analityczno-porównawcze,
ks. Jakub Ziemski

W sprawie zakupu tych książek prosimy kontaktować się z Anną Marią OV - tel. 696 305 275 (sms)Zapraszamy:

KONSEKRACJA DZIEWICY
JG

16-18 czerwca 2023, Gdynia
Fundacja Radość Ewangelii zaprasza dziewice konsekrowane i kandydatki na rekolekcje poWOŁANA Słowem, które odbędą się w Domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Gdyni – ul. Tatrzańska 35. Koszt pobytu i uczestnictwa: 390 zł.

szczegółowe informacje i zapisy

JG

25-29 czerwca 2023, Lubliniec Kokotek
Zapraszamy dziewice konsekrowane na rekolekcje w ramach formacji stałej Ordo Virginum W KRÓLESTWIE DUSZY LUDZKIEJ, poświęcone w sposób szczególny św. Teresie Benedykcie od Krzyża - Edycie Stein, patronce miasta Lublińca. Rekolekcje poprowadzi o. Marian Zawada OCD. W programie rekolekcji przewidziano również wycieczkę do Lublińca - miasta rodzinnego Edyty Stein i do pierwszego Sanktuarium jej poświęconemu. Odbędą się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
Koszt zależy od ilości uczestników.
Zapisy - Maria Banduch OV tel. 602 507 462, e-mail: maria.banduch@gmail.com

zaślubiny

14-16 lipca 2023, Częstochowa
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbędą się w Domu Sióstr Antoninek, a poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

szczegółowy program
zapisy na rekolekcje TYLKO do 5 czerwca!!

zaślubiny

21-23 lipca 2023, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbędą się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

szczegółowy program
zapisy na rekolekcje
zaślubiny

25-27 sierpnia 2023, Kanie (koło Warszawy)
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym im. świętego Jana Pawła II, poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

szczegółowy program
zapisy na rekolekcjeSympozjum 2023

31 sierpnia - 3 września 2023, Koszyce, Słowacja
Międzynarodowe Spotkanie Ordo Virginum, które odbędzie się w Seminarium Duchownym św. Karola Boromeusza w Koszycach.

zaproszenie i program (język angielski)
zaproszenie i program (język słowacki)
zapisy na Spotkanie


1-3 września 2023, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje dla indywidualnych form życia konsekrowanego INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO DAREM W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA. Rekolekcje poprowadzą ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI.

Szczegóły i zapisy
Sympozjum 2023

15-16 września 2023, Łódź
Sympozjum dla stanu dziewic SŁUŻBA KOMUNII – współodpowiedzialność dziewic konsekrowanych.
W piątek - część integracyjna, między innymi zwiedzanie Łodzi szlakiem św. Faustyny, w sobotę - Sympozjum, które odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

zaproszenie i szczegółowy program
Zapisy na SympozjumJG

30 listopada - 3 grudnia 2023, Częstochowa
Podkomisja KEP ds. IFŻK zaprasza na coroczne rekolekcje stanowe, a w sobotę 2 grudnia na XVIII Pielgrzymkę na Jasną Górę.

szczegóły i zapisy po wakacjach
Odbyło się:JG

10-14 maja 2023, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ. Kontynuowany był temat modlitwy wewnętrznej, jako fundamentalnego środka budowania więzi z Oblubieńcem. Rekolekcje poprowadził o. Przemysław Pliszczyński OCD. Odbyły się one w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Wzięło w nich udział 31 dziewic konsekrowanych i 3 kandydatki do stanu z 16 diecezji.logo

W roku 2022 wydarzyło się:

informacja o wydarzeniach