Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Konsekracje

Wydarzenia

Zmarle

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻK


ESI

Vademecum

ks. K. Konecki

ks. J. Ziemski

Centrum Promocji IFŻK zaprasza do lektury:

- Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum, 2019.

- VADEMECUM   Rozeznanie powołania i formacja w ordo virginum, 2023.

- Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II,
ks. Krzysztof Konecki, Włocławek 2021.

- Król pragnie twego piękna,
konferencje z Sympozjum o stanie dziewic, Katowice, 1-2.10.2021 r.

- Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym,
materiały z Sympozjum poświęconego stanowi dziewic, Pelplin, 13.10.2018 r.

- Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic,
Studium analityczno-porównawcze,
ks. Jakub Ziemski, Toruń 2022.

W sprawie zakupu tych książek prosimy kontaktować się z Anną Marią OV - tel. 696 305 275 (sms)Zapraszamy:

KONSEKRACJA DZIEWICY
JG

27-29 października 2023, Laski koło Warszawy
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i wdów pobłogosławionych oraz kandydatek do stanu dziewic i wdów „Król pragnie Twej piękności" (ps 45, 12), które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach.
Rekolekcje poprowadzi o. Wiesław Kulisz SJ, dyrektor Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w archidiecezji warszawskiej.
program rekolekcji
Ze względów organizacyjnych zapisy na rekolekcje do 15 października 2023 - ilość miejsc jest ograniczona.
zapisy na rekolekcje
JG

30 listopada - 3 grudnia 2023, Częstochowa
Podkomisja KEP ds. IFŻK zaprasza na coroczne rekolekcje stanowe, a w sobotę 2 grudnia na XVIII Pielgrzymkę na Jasną Górę W SERCU KOŚCIOŁA.

szczegóły i zapisy wkrótce
Odbyło się:


Sympozjum 2023
Sympozjum 2023
Sympozjum 2023

15-16 września 2023, Łódź
Sympozjum dla stanu dziewic SŁUŻBA KOMUNII – współodpowiedzialność dziewic konsekrowanych.
Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Wzięło w nim udział 111 osób z 28 diecezji Polski, w tym dwóch biskupów i 6 księży, 78 dziewic konsekrowanych, 22 kandydatki, 2 aspirantki i siostra zakonna.
W piątek uczestniczki przeszły Szklakiem Świętej Faustyny.
W sobotę Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś.
Wysłuchaliśmy konferencji:
1. Służba komunii w Kościele – kard. Grzegorz Ryś.
nagranie konferencji
2. Służba komunii według Instrukcji Ecclesiae Sponsae Imago – bp Arkadiusz Okroj.
3. Służba komunii w życiu codziennym – s. Anna Pudełko AP.
Sympozjum zakończyło się panelem, podczas którego s. Anna Pudełko AP oraz członkowie Podkomisji KEP ds. IFŻK i Centrum Promocji IFŻK odpowiadali na pytania uczestniczek. Był też czas na radosne spotkanie i osobiste rozmowy.

informacja diecezji łódzkiej


sw_krzyz

9 września 2023, Święty Krzyż
Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż
"W sercu Kościoła"

program


1-3 września 2023, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje dla indywidualnych form życia konsekrowanego INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO DAREM W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA. Rekolekcje prowadzili ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI. Wzięło w nich udział 10 dziewic konsekrowanych i 3 wdowy. Panie przyjechały z diecezji tarnowskiej, krakowskiej, gliwickiej, opolskiej i poznańskiejSympozjum 2023

31 sierpnia - 3 września 2023, Koszyce, Słowacja
Międzynarodowe Spotkanie Ordo Virginum odbyło się w Seminarium Duchownym św. Karola Boromeusza w Koszycach. Wzięło w nim udział 55 pań ze Słowacji, Czech, Węgier, niemiec oraz 3 dziewice konsekrowane i 1 kandydatka z Polski.

Koszyce Koszyce Koszyce
notatka ze spotkania
zaślubiny

25-27 sierpnia 2023, Kanie (koło Warszawy)
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbyły się w Ośrodku Rekolekcyjnym im. św. Jana Pawła II, prowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięły w nich udział 24 panie - 17 dziewic konsekrowanych i 7 kandydatek z diecezji: warszawskiej i warszawsko-praskiej, elbląskiej, drohiczyńskiej, katowickiej, krakowskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz charkowsko-zaporoskiej w Ukrainie.

zaślubiny

24-27 sierpnia 2023, Bysławek
W Domu Formacyjnym diecezji pelplińskiej odbyły się warsztaty "Vademecum - dokument czy narzędzie". Wzięło w nich udział 20 dziewic konsekrowanych z diecezji: pelplińskiej, częstochowskiej, łódzkiej, tarnowskiej, warmińskiej, krakowskiej, warszawskiej, katowickiej, świdnickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i gdańskiej. W warsztatach uczestniczyli też bp Arkadiusz Okroj (diec. pelplińska) oraz ks. Tomasz Rusiecki (diec. kielecka). Uczestnicy pracowali nad wykorzystaniem Vademecum w organizacji formacji stanu dziewic w diecezjach.

zaślubiny

21-23 lipca 2023, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, prowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięło w nich udział 26 dziewic konsekrowanych i 10 kandydatek do stanu. Panie przyjechały z 12 diecezji Polski oraz z Kanady.

zaślubiny

14-16 lipca 2023, Częstochowa
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbyły się w Domu Sióstr Antoninek, prowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. Wzięło w nich udział 11 dziewic konsekrowanych z diecezji: gdańskiej, kaliskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej i toruńskiej, 3 z Ukrainy, 1 z Kanady oraz 14 kandydatek do stanu dziewic z diecezji: krakowskiej, lubelskiej, opolskiej, płockiej, włocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.


Edyta Stein


Lubliniec

25-29 czerwca 2023, Lubliniec Kokotek, Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa
Rekolekcje W KRÓLESTWIE DUSZY LUDZKIEJ, związane z postacią św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein prowadził o. Marian Zawada OCD, karmelita z Wadowic. Uczestniczki rekolekcji przybyły z diecezji warszawskiej, drohiczyńskiej, świdnickiej, kaliskiej, tarnowskiej, krakowskiej i gliwickiej, łącznie 10 dziewic konsekrowanych. Przez większość czasu rekolekcji trwała cisza modlitewna, w której uczestniczki mogły skorzystać z piękna natury otaczającej Ośrodek. Pod koniec odbył się wyjazd do Lublińca, gdzie, chodząc po śladach Edyty, zwiedziły centrum miasta i Muzeum Pro Memoria Edith Stein położone w dawnej kamienicy jej dziadków Courantów. Następnie udały się do pierwszego Sanktuarium św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie, gdzie uczestniczyły we Mszy Św. z ucałowaniem relikwii. Mszę św. odprawił o. Marian Zawada OCD wraz z ks. Kazimierzem Bartosikiem – opiekunem stanu Ordo Virginum w diecezji gliwickiej. Potem odbyło się spotkanie z kustoszem Sanktuarium ks. Rafałem Grunertem. W OCM Niniwa w Kokotku uczestniczki rekolekcji spotkały się z jej Dyrektorem – o. Tomaszem Maniurą OMI, oblatem znanym z poprowadzenia kilkunastu wypraw rowerowych z udziałem młodzieży po całej Europie i nie tylko.

Lubliniec Lubliniec Lubliniec Lubliniec

nagrania z rekolekcji
JG

16-18 czerwca 2023, Gdynia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek poWOŁANA Słowem prowadzone przez Anetę Puszko OV i Katarzynę Banc OV z Fundacji Radość Ewangelii, towarzył im o. Piotr Stanowski SJ. Rekolekcje odbyły się w Domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Gdyni. Uczestniczyło w nich 12 dziewic konsekrowanych i jedna kandydatka z 7 diecezji.

JG

10-14 maja 2023, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ. Kontynuowany był temat modlitwy wewnętrznej, jako fundamentalnego środka budowania więzi z Oblubieńcem. Rekolekcje poprowadził o. Przemysław Pliszczyński OCD. Odbyły się one w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Wzięło w nich udział 31 dziewic konsekrowanych i 3 kandydatki do stanu z 16 diecezji.logo

W roku 2022 wydarzyło się:

informacja o wydarzeniach