Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia KonsekrowanegoW roku 2018 wydarzyło się:


JG

JG

JG

29 listopada - 2 grudnia 2018, Częstochowa
Coroczne rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic KOBIETA MARZENIEM BOGA prowadzili ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK i s. Anna Maria Pudełko, apostolinka.
W rekolekcjach wzięło udział 40 dziewic konsekrowanych z diecezji: białostockiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, ełckiej, gdańskiej, gliwickiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, pelplińskiej, płockiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej, świdnickiej, tarnowskiej, warmińskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej i grodzieńskiej (Białoruś).
W rekolekcjach dla kandydatek do stanu dziewic wzięło udział 20 pań z diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, ełckiej, gliwickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, łomżyńskiej, łódzkiej, opolskiej, pelplińskiej, płockiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej.
W czwartek, 29 listopada, ks. Arkadiusz Okroj wygłosił rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.
JG

JG

1 grudnia 2018, Częstochowa
XIII Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. Wzięlo w niej udział ponad 200 osób: kilku księży, 120 wdów i wdowiec, z których część uczestniczyła w swoich stanowych rekolekcjach (68 konsekrowanych i 29 kandydatek) oraz 85 osób zainteresowanych stanem dziewic (54 konsekrowane i 31 kandydatek), w większości uczestniczących w rekolekcjach stanowych, oraz osoby zainteresowane życiem pustelniczym. Uczestnicy przyjechali z 29 diecezji polskich i z Białorusi.
Konferencję wygłosił JE o. bp. Jacek Kiciński CMF (tekst konferencji wkrótce).
Homilię na Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Po Mszy św. ks. Arkadiusz Okroj przedstawił pracę Podkomisji i omówił wydaną niedawno Instrukcję Ecclesia Sponsae Imago.
Po spotkaniu na Jasnej Górze odbyły się spotkania stanowe w miejscach, gdzie odbywały się rekolekcje.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry
Na kolejną Pielgrzymkę zapraszamy 30 listopada 2019 roku.


Pelplin

Pelplin

Pelplin

13 października 2018, Pelplin
Sympozjum dla stanu dziewic "Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym".
W sympozjum wzięło udział 70 osób - 8 księży, 40 dziewic konsekrowanych i 22 kandydatki do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji gdańskiej (15), pelplińskiej (10), poznańskiej (6), elbląskiej (5), warmińskiej (4), białostockiej (3), obu diecezji warszawskich oraz bydgoskiej, krakowskiej, katowickiej, radomskiej, świdnickiej i toruńskiej.
Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice katedralnej, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego - tekst homilii.
      Wysłuchano następujących wykładów:
1. Ks. dr Adam Kałduński Realizacja rad ewangelicznych w ordo virginum w aspekcie kanonicznym - tekst konferencji.
2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych - tekst konferencji.
3. Ks. dr Wojciech Niemczewski Maryja jako wzór życia konsekrowanego - tekst konferencji - nagranie konferencji
    4. Wysłuchaliśmy też ks. dr Arkadiusza Okroja, który zaprezentował instrukcję o dziewicach konsekrowanych Ecclesia Sponsae Imago wydaną przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niedługo ukaże się tłumaczenie tej instrukcji.

        Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin

        Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin
Wroclaw

20-21 kwietnia 2018, Wrocław
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK.
szczegółowe informacje
Konferencja o. bp. Jacka Kicińskiego CMF "Formacja początkowa i stała w dziewictwie i wdowieństwie konsekrowanym".
prezentacja
x.S.Sz.

MISTERIUM EUCHARYSTII
Termin: 24-26 sierpnia 2018, Trzebinia
Miejsce: Centrum Formacji Duchowej, Trzebinia, ul. Głowackiego 3
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 39 pań z 11 diecezji: 18 z diecezji krakowskiej (w tym 11 konsekrowanych i 7 kandydatek) oraz 21 z innych diecezji (w tym 8 konsekrowanych i 13 kandydatek): warszawsko-praskiej (5), poznańskiej (4), warszawskiej (3), sandomierskiej (3), częstochowskiej (1), gdańskiej (1), katowickiej (1), opolskiej (1), tarnowskiej (1), zielonogórsko-gorowskiej (1).

JG

21-26 lipca 2018, Bodzanów
Diecezja gliwicka zaprosiła na rekolekcje w stylu ignacjańskim, w ciszy: "Jezus żyje owocem Ducha Świętego". Rekolekcje odbyły się w Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowym Ojców Oblatów w Bodzanowie k. Głuchołaz (diec. opolska). Prowadził je o. Tadeusz Hajduk SJ. W rekolekcjach uczestniczyło 7 dziewic i jedna kandydatka z diecezji: katowickiej (4), gliwickiej (1), częstochowskiej (1), lubelskiej (1) i warszawskiej (1).Łódź

SERCE DZIEWICY KONSEKROWANEJ
Termin: 8-10 czerwca 2018
Miejsce: Zgromadzenie zakonne Ojców Franciszkanów, Łódź, ul. Krecia 37
Rekolekcje prowadził o. Grzegorz Radomiak SJ, z ekipą dziewic konsekrowanych z archidiecezji łódzkiej.
W rekolekcjach wzięło udział 36 pań: 18 z diecezji łódzkiej (w tym 11 konsekrowanych i 7 kandydatek) oraz 18 z innych diecezji (w tym 8 konsekrowanych i 10 kandydatek): warszawsko-praskiej (2), włocławskiej (2), pelplińskiej (6), bydgoskiej (1), krakowskiej (1), płockiej (1), poznańskiej (1), łowickiej (5).

JG

DAR ZAŚLUBIN
Termin: 8-10 czerwca 2018
Miejsce: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny,
Gietrzwałd, ul. Klasztorna 2
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 26 pań z diecezji warmińskiej (10), poznańskiej (4), elbląskiej (3), warszawskiej (3) oraz po jednej osobie z diecezji: krakowskiej, łomżyńskiej, opolskiej, płockiej, świdnickiej, toruńskiej.

JG

DAR POWOŁANIA
Termin: 20-22 kwietnia 2018
Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Antoninek,
Częstochowa, ul. ks. bpa Teodora Kubiny 27A
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 11 kandydatek do stanu dziewic z diecezji krakowskiej (5), sandomierskiej (2), opolskiej (2), warszawskiej i wiedeńskiej.

JG

DAR KONSEKRACJI
Termin: 13-15 kwietnia 2018
Miejsce: Dom św. Siostry Faustyny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Kraków-Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 23 panie z diecezji krakowskiej (9), katowickiej (3), warszawsko-praskiej (3) oraz po jednej osobie z diecezji drohiczyńskiej, łowickiej, bielsko-żywieckiej, lubelskiej, poznańskiej, sosnowieckiej, warszawskiej, płockiej.