Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Informacje 2010 opracowane przez Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


W roku 2010 wydarzyło się:


W dniach 2 - 5.XII.2010r.
w domu SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ w Częstochowie
Rekolekcje Stanu Dziewic "W komunii z Bogiem",
zorganizowane przez Podkomisję KEP ds. IFŻK.
Rekolekcje prowadził ks. Tomasz Rusiecki,
Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego w diecezji kieleckiej,
członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

W rekolekcjach wzięło udział 39 osób, w tym 17 dziewic konsekrowanych z terenu całej Polski. Ksiądz rekolekcjonista mówił, w oparciu o biblijną księgę
"Pieśń nad Pieśniami", o więzi z Boskim Oblubieńcem.

W piatek, udziałem w Apelu Jasnogórskim, rozpoczęliśmy doroczną
Pielgrzymkę na Jasną Górę. Dojechali na nią ks. Arkadiusz Okroj, przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK, oraz dwie osoby z Pelplina.
W sobotę o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej odmówiliśmy różaniec, a Mszy św.
w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył J. E. Ks. Bp Kazimierz Gurda.
W domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej odyło się spotkanie wszystkich uczestników Pielgrzymki z ks. bp. K. Gurdą oraz ks. A. Okrojem.
Konferencję "W komunii z Bogiem" wygłosił ks. Tomasz Rusiecki.
Po konferencji rekolektantki miały okazję do rozmowy.

Apel Jasnogórski 3.XII.2010r. (pdf)

konferncja Ks. T. Rusieckiego "W komunii z Bogiem" (mp3)


Collegium Marianum

Rekolekcje Stanu Dziewic,
"Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość"
które odbyły się w Collegium Marianum w Pelplinie
w dniach 30.IV - 3.V.2010r.
Rekolekcje poprowadził ks. mgr lic. Andrzej Szopiński.