Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


W roku 2012 wydarzyło się:

Jasna Góra

W dniu 2.12 2012 roku odbyła się doroczna Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę pod hasłem "Być solą ziemi" pod przewodnictwem
J. E. Js. Bp Kazimierza Gurdy. W pielgrzymce wzięło udział około 50 dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu.
W towarzyszących pielgrzymce rekolekcjach odbywających się w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyło 26 dziewic konsekrowanych
i 13 kandydatek do tego stanu z 21 diecezji kraju.
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec.
Apel Jasnogórski, czwartek, 29.XI.2012, ks. dr Stanisław Szczepaniec         dokument pdf
"Być solą ziemi" konferencja wygłoszona przez ks. Stanisława Szczepańca
modlitwa różańcowa







Szczecin

23 - 26 sierpnia, Szczecin, Archidieciezjalny Dom Pielgrzyma "Totus Tuus"
Rekolekcje dla stanu dziewic prowadzone przez
J. E. Ks. Bp Kazimierza Gurdę
MARYJA BOGURODZICA WZOREM dla DZIEWICY KONSEKROWANEJ
(Nauka Ojców Kościoła i Ojców Pustyni)
W rekolekcjach wzięło udział 18 dziewic konsekrowanych i 5 kandydatek
do tego stanu z 12 polskich diecezji.

"A teraz rozważcie, co wam uczynił i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego i wywyższajcie Króla wieków." (Tb 13,7)




Pieniezno

15 - 17 czerwca, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów
Dni skupienia dla stanu dziewic prowadzone przez o. Jana Bociana SVD
"MIŁOŚĆ OBLUBIEŃCZA W ŻYCIU OSOBY KONSEKROWANEJ"
szczegółowe informacje



Sobieszewo

8 - 10 czerwca, Gdańsk - Sobieszewo,
Rekolekcje dla stanu dziewic prowadzone przez
Ks. Jacka Sochę
DUCH ŚWIĘTY CZYNI KOŚCIÓŁ DOMEM
szczegółowe informacje




Skorzeszyce

13 - 14 kwietnia, Kielce Skorzeszyce
Spotkanie Podkomisji ds. IFŻK i Centrum, którym wzięli udział: JE Ks. Bp Kazimierz Gurda, ks. A. Okroj przewodniczący Podkomisji. o. W. Łyko OMI i ks. P. Kordula - członkowie Podkomisji oraz 5 księży - referentów diecezjalnych.
Z ramienia Centrum obecne były dwie dziewice i dwie wdowy konsekrowane.
informacja o spotkaniu
referat o. Wiesława Łyko OMI



Radio Maryja

1 marca o godz. 21.40 audycja w Radiu Maryja z cyklu ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE z udziałem ks. Arkadiusza Okroja - Przewodniczącego Podkomisji Konferencji Episkopatu Polsk ids. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego,
o. Wiesława Łyko OMI - członka Podkomisji KEP ds. IFŻK, dziewic konsekrowanych
Anny Marii Kolberg OV, Elżbiety Hurman OV oraz wdów konsekrowanych
Adeli Markowskiej i Jolanty Mach.
nagranie audycji



Chełmno

W dniach od 9 do 12 lutego 2012r. w Chełmnie (diecezja toruńska)
odbyły się rekolekcje dla Stanu Dziewic Konsekrowanych. Tematem rekolekcji było:
"Ku szczytom modlitwy chrześcijańskiej. Wstęp do rekolekcji ze świętymi: Teresą Wielką i Janem od Krzyża". Rekolekcje poprowadził ks. kan. dr Edwin Miller, a odbyły się one w domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Chełmnie.
Uczestniczyło w nich 19 osób z diecezji: elbląskiej, ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, pelplińskiej, świdnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej i toruńskiej. Wśród uczestniczek były dziewice konsekrowane i kandydatki do tego stanu życia.
informacje