Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


W roku 2012 wydarzyło się:

Jasna Góra

W dniu 2.12 2012 roku odbyła się doroczna Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę pod hasłem "Być solą ziemi" pod przewodnictwem
J. E. Js. Bp Kazimierza Gurdy. W pielgrzymce wzięło udział około 50 dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu.
W towarzyszących pielgrzymce rekolekcjach odbywających się w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyło 26 dziewic konsekrowanych
i 13 kandydatek do tego stanu z 21 diecezji kraju.
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec.
Apel Jasnogórski, czwartek, 29.XI.2012, ks. dr Stanisław Szczepaniec         dokument pdf
"Być solą ziemi" konferencja wygłoszona przez ks. Stanisława Szczepańca
modlitwa różańcowaSzczecin

23 - 26 sierpnia, Szczecin, Archidieciezjalny Dom Pielgrzyma "Totus Tuus"
Rekolekcje dla stanu dziewic prowadzone przez
J. E. Ks. Bp Kazimierza Gurdę
MARYJA BOGURODZICA WZOREM dla DZIEWICY KONSEKROWANEJ
(Nauka Ojców Kościoła i Ojców Pustyni)
W rekolekcjach wzięło udział 18 dziewic konsekrowanych i 5 kandydatek
do tego stanu z 12 polskich diecezji.

"A teraz rozważcie, co wam uczynił i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego i wywyższajcie Króla wieków." (Tb 13,7)
Pieniezno

15 - 17 czerwca, Pieniężno, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów
Dni skupienia dla stanu dziewic prowadzone przez o. Jana Bociana SVD
"MIŁOŚĆ OBLUBIEŃCZA W ŻYCIU OSOBY KONSEKROWANEJ"
szczegółowe informacjeSobieszewo

8 - 10 czerwca, Gdańsk - Sobieszewo,
Rekolekcje dla stanu dziewic prowadzone przez
Ks. Jacka Sochę
DUCH ŚWIĘTY CZYNI KOŚCIÓŁ DOMEM
szczegółowe informacje
Skorzeszyce

13 - 14 kwietnia, Kielce Skorzeszyce
Spotkanie Podkomisji ds. IFŻK i Centrum, którym wzięli udział: JE Ks. Bp Kazimierz Gurda, ks. A. Okroj przewodniczący Podkomisji. o. W. Łyko OMI i ks. P. Kordula - członkowie Podkomisji oraz 5 księży - referentów diecezjalnych.
Z ramienia Centrum obecne były dwie dziewice i dwie wdowy konsekrowane.
informacja o spotkaniu
referat o. Wiesława Łyko OMIRadio Maryja

1 marca o godz. 21.40 audycja w Radiu Maryja z cyklu ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE z udziałem ks. Arkadiusza Okroja - Przewodniczącego Podkomisji Konferencji Episkopatu Polsk ids. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego,
o. Wiesława Łyko OMI - członka Podkomisji KEP ds. IFŻK, dziewic konsekrowanych
Anny Marii Kolberg OV, Elżbiety Hurman OV oraz wdów konsekrowanych
Adeli Markowskiej i Jolanty Mach.
nagranie audycjiChełmno

W dniach od 9 do 12 lutego 2012r. w Chełmnie (diecezja toruńska)
odbyły się rekolekcje dla Stanu Dziewic Konsekrowanych. Tematem rekolekcji było:
"Ku szczytom modlitwy chrześcijańskiej. Wstęp do rekolekcji ze świętymi: Teresą Wielką i Janem od Krzyża". Rekolekcje poprowadził ks. kan. dr Edwin Miller, a odbyły się one w domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Chełmnie.
Uczestniczyło w nich 19 osób z diecezji: elbląskiej, ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, pelplińskiej, świdnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej i toruńskiej. Wśród uczestniczek były dziewice konsekrowane i kandydatki do tego stanu życia.
informacje