Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia KonsekrowanegoW roku 2022 wydarzyło się:Jasna Góra

Jasna Góra

Jasna Góra

Jasna Góra

1-4 grudnia 2022, Częstochowa
Coroczne rekolekcje stanowe.
- Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych
Żyć konsekracją prowadził abp Adrian Galbas SAC, koadiutor archidiecezji katowickiej. Odbyły się one w Domu Pamięci Stefana Kard. Wyszyńskiego. Wzięło w nich udział 54 panie z 26 diecezji Polski.
- Rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic
Słucham... Patrzę... Idę... prowadził ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Odbyły się one w Domu Sióstr Antoninek. Wzięły w nich udział 22 panie z 18 diecezji.

W czwartek 1 grudnia rozważanie na Apelu Jasnogórkim prowadził abp Adrian Galbas SAC, koadiutor archidiecezji katowickiej.
film Biura Prasowego JasnaGóraNews

Na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasą Górę "Wierzę w Kościół Chrystusowy", która odbyła się w sobotę 3 grudnia dojechało jeszcze 30 pań.
Łączna liczba uczestników pielgrzymki (ponad 250 osób) - dziewic, wdów, pustelników była tak duża, że nie pomieściła wszystkich w kaplicy różańcowej - cieszymy się, że ojcowie paulini udostępni nam salę papieską.
Konferencję "Wierzę w Kościół Chrystusowy" wygłosił o. Jan Paweł Strumiłowski OCist.
Tekst konferencji.

Centrum Promocji IFŻK przedstawiło swoją pracę, a później był czas na wymianę doświadczeń.

informacja Biura Prasowego JasnaGóraNews

Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra Jasna Góra

Bardo

Bardo

29 lipca - 2 sierpnia 2022, Bardo Śląskie
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic Przypatrzcie się, siostry, powołaniu waszemu (por. 1 Kor 1, 26) odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli w Bardzie Śląskim. Rekolekcje poprowadził ks. Roman Tomaszczuk (diec. świdnicka).
W rekolekcjach uczestniczyło 9 dziewic konsekrowanych, 2 kandydatki i jedna pani rozeznająca powołanie. Panie przyjechały z diecezji zielonogorsko-gorzowskiej (3), świdnickiej (2), bielsko-żywieckiej, drohiczynskiej, toruńskiej, sandomierskiej; archidiecezji częstochowskiej, lubelskiej i poznańskiej.
Panie w niedzielę uczestniczyły we Mszy św. w bardzkim Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, a w poniedziałek nawiedziły Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej - Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej.

     Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo
zaślubiny

22-24 lipca 2022, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini, poprowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach uczestniczyło 11 dziewic konsekrowanych i 21 kandydatek do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji: krakowskiej (11), poznańskiej (4), katowickiej (3), rzeszowskiej (2), ełckiej (2), gdańskiej, legnickiej, radomskiej, świdnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, warmińskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, włocławskiej oraz szczecińsko-kamieńskiej.
konsekracja

8-10 lipca 2022, Harmęże, k. Oświęcimia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR KONSEKRACJI odbyły się w Domu rekolekcyjnym Sióstr Misjonarek Niepokalanej, poprowadził je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach uczestniczyło 8 dziewic konsekrowanych i 13 kandydatek do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji: krakowskiej (8), bielsko-żywieckiej (2),katowickiej (2), koszalińsko-kołobrzeskiej (2) oraz lubelskiej, opolskiej, płockiej, poznańskiej, sandomierskiej, siedleckiej i warszaawsko-praskiej.
JG

24-26 czerwca 2022, Łódź
Dni skupienia dla dziewic konsekrowanych i kandydatek W miłości nie ma lęku (1 J 4,18) odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Ojców Franciszkanów, ul. Krecia 37. w Łodzi. W rekolekcjach wzięły udział 42 panie (29 konsekrowanych i 13 kandydatek): 6 z diecezji warszawskiej, po 2 osoby z diecezji wrocławskiej, katowickiej, łowickiej i elbląskiej, po 1 osobie z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, krakowskiej i sandomierskiej oraz 25 osób z diecezji łódzkiej. Opiekę duchową sprawował o. Grzegorz Radomiak SJ. Konferencje mówiły dziewice konsekrowane, materiały dostępne pod linkami:
konferencja 1 - Czy dziewica konsekrowana może się bać?
konferencja 2 - Miłość, która wyzwala do służby
konferencja 3 - Miłość, która nadaje sens
konferencja 4 - Miłość, która zmienia nasze serceJG

4-8 maja 2022, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Rekolekcje prowadził o. Paweł Baraniecki OCD. Uczestniczyło w nich 35 dziewic konsekrowanych i 4 kandydatki 15 diecezji.25-27 lutego 2022, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje poprowadzili ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI. Temat: "Jak pogłębić oblubieńczą więź z Chrystusem: Eucharystia, adoracja, słowo Boże?".
W rekolekcjach wzięły udział 24 panie: 13 dziewic konsekrowanych z diecezji tarnowskiej, gdańskiej, katowickiej, świdnickiej, krakowskiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej, 4 kandydatki z diecezji warszaawsko-praskiej, warszawskiej, poznańskiej i bielsko-żywieckiej oraz 7 wdów z diecezji ternowskiej, częstochowskiej i katowickiej.