Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Notatka do druku

Międzynarodowe Sympozjum Ordo Virginum,
Rzym, 30-31 stycznia 2016 r.


rzk Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego, w dniach od 28 stycznia do 3 lutego grupa 19 dziewic konsekrowanych z 11 polskich diecezji uczestniczyła w Światowym Tygodniu Życia Konsekrowanego, pod hasłem: "Jedność życia konsekrowanego w Kościele. Ewangeliczne pielgrzymowanie ku przyszłości". Razem z nimi byli JE Ks. Bp Kazimierz Gurda (Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, biskup ordynariusz siedlecki ) i ks. Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK).

W ramach tego Tygodnia odbyło się (w dniach 30-31 stycznia) Międzynarodowe Sympozjum "Ordo Virginum - dar dla pielgrzymującego Ludu Bożego", w którym uczestniczyło 600 dziewic z 5 kontynentów, 11 biskupów i ponad 30 kapłanów z różnych stron świata. Oprócz naszej grupy, były tam też Polki mieszkające i pracujące za granicą.

Podczas Sympozjum Ordo Virginum konferencje wygłosili:

  • JE Abp José Rodriguez Carballo OFM, Sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - w konferencji ?Ordo Virginum w sercu Kościoła, za życie świata? podkreślił, że dziewice konsekrowane nie mają założyciela ani charyzmatu, który by je jakoś obligował w działaniu - powinny więc słuchać Kościoła i dać się prowadzić Duchowi Świętemu, powinny strzec się zbytniego indywidualizmu, ale pamiętać, że ich indywidualność oznacza, że drugiej takiej osoby nie ma i nie będzie.
  • Dr Cristina Vonzun OV (Szwajcaria) i dr Florence Motte OV (Francja) zaprezentowały aktualną rzeczywistość Ordo Virginum dzisiaj na podstawie danych zebranych z całego świata.
  • Dr Marianne Schlosser OV (Austria) w konferencji teologiczno-biblijnej "Początki Ordo Virginum: dar Ewangelii i radość" zwróciła uwagę na to, że konsekrowaną jest się na zawsze i przyjęcie konsekracji jest przeszkodą do małżeństwa.
  • Dr Rosalba Manes OV (Włochy) w konferencji teologiczno-biblijnej "Dynamizm Ordo Virginum: dar proroctwa i rozeznania" mówiła o tym, że Jezus wlewa w serce swej oblubienicy miłosierdzie, czułość i moc, aby mogła ona budzić świat do tego co nowe, co lepsze, by była gotowa do obrony życia, rodziny i moralności.
  • Dr Elina Beatriz Paganotto OV (Argentyna) w konferencji teologiczno-pastoralnej "Płodność Ordo Virginum: dar nadziei i misja" skierowała na ręce obecnych biskupów gorący apel - by biskupi diecezjalni czuwali nad Ordo Virginum, by odkrywali i rozeznawali w kobietach ten dar i powołanie; by jako pasterze byli gwarantami tego powołania i tego by ono było żywe.

JE Ks. Kard João Braz de Aviz Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w homilii powiedział, że każda osoba stanowi w Kościele jeden z elementów mozaiki jaką jest całą wspólnota ochrzczonych - element może być mały i z pozoru nic nie znaczący, ale bez niego mozaika nie będzie całością.

W zrozumieniu wygłaszanych referatów pomagali nam Kinga z Warszawy, Miriam i ks. Lucjan ze Szczecina, którzy nam je tłumaczyli.

Podczas Sympozjum zaprezentowano 12 świadectw, a wśród nich jedno z Polski, które wygłosiła Ania z Gliwic. Szczególną uwagę zwróciło świadectwo z Chin, które zostało odczytane przez inną osobę ze względu na bezpieczeństwo autorki.

Ważnym elementem Sympozjum Ordo Virginum i dużym umocnieniem w powołaniu były osobiste kontakty między dziewicami konsekrowanymi i ich duszpasterzami z różnych krajów. Niestety bariera językowa często ograniczała nasze bliższe relacje jedynie do wspólnego zdjęcia. W tym co istotne rozumiałyśmy się jednak bez słów. Miłość kobiety do Oblubieńca, szacunek i oddanie się Bogu oraz ludziom, wierność Kościołowi w którym żyjemy - to cechy wspólne i bez znaczenia jakim mówimy językiem, jaki mamy kolor skóry czy jaką przynależność narodową.

Przedstawiamy statystyki przygotowane, na podstawie zebranych z całego świata ankiet, przez Florence Motte i Cristinę Vonzun. Pokazują one, że na świecie jest ok. 4 tysięcy dziewic konsekrowanych. Reprezentują 78 narodowości, na wszystkich kontynentach, obecne są we wszystkich dziedzinach życia kościelnego i społecznego, niekiedy w bardzo niesprzyjających warunkach, tam, gdzie np. stan bezżenny nie jest społecznie akceptowany - w krajach Afryki czy Azji, także w krajach o przewadze innych religii, jak Indie. Ryzykują swym życiem w miejscach ogarniętych wojną, czy też tam gdzie religia jest prześladowana. Dziewic konsekrowanych wciąż ich przybywa, szczególnie w krajach zsekularyzowanych (jest ok. 1000 kandydatek). Dynamiczny rozwój Ordo Virginum pozwala stwierdzić, że przywrócenie tego stanu w Kościele jako formy indywidualnej konsekracji w świecie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby Ludu Bożego.

"Zastanawiającym dla Kościoła - jak wyznał JE Ks. Kard João Braz de Aviz - jest wzrastająca liczba powołań do Waszego stanu. Widzimy, że nawet więcej jest ich tam, gdzie słabnie życie religijne lub Kościół jest zagrożony. Doceniamy to i chcemy się Wami więcej zająć, bo jesteście potrzebne Kościołowi".

rok

Z inicjatywy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego do Rzymu przyjechało ok. 5 tysięcy osób konsekrowanych z całego świata. Niezwykła mozaika ludzi oddanych Bogu w różnych formach życia wspólnego, indywidualnego, wszelkich ras, języków, kolorów i kroju habitów, świeckich ubrań. Przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego spotkali się, by wspólnie szukać tego co dziś najważniejsze w ich powołaniu.

Uczestniczki pielgrzymki wzięły udział w audiencji u Ojca Świętego Franciszka, w dniu 1 lutego w Auli Pawła VI. Ojciec Święty mówił wtedy o tym, że życie konsekrowane oparte jest na trzech kolumnach: proroctwie, mocno związanym z posłuszeństwem, bliskości, którą burzy każda plotka oraz na nadziei pokładanej w Bogu, a nie w pieniądzach.

Audiencję w Auli Pawła VI poprzedziło Lectio Divina poprowadzone przez o. Innocenzo Gargano OSB Cam. oraz panel prezentujący różne formy życia konsekrowanego w Kościele: męskie i żeńskie, wspólnotowe i indywidualne, czynne i kontemplacyjne, świeckie i klauzurowe, stare i nowe (należy do nich np. Wspólnota Błogosławieństw). Stan Dziewic zaprezentowała dr Paola Pellicanò OV (Włochy), lekarka, bardzo oddana ruchowi Pro Life.

Wieczorem tego dnia w Auli Pawła VI odbyła się premiera spektaklu skomponowanego specjalnie z okazji naszego spotkania - autorstwa znanego kompozytora i dyrygenta Marco Frisina - Oratorium "Na szlakach Piękna" z udziałem olbrzymiego chóru, orkiestry, solistów i baletu Rzymskiej Opery. 

Najważniejszym dniem pielgrzymki było Święto Ofiarowania Pańskiego - Dzień Życia Konsekrowanego. Przed południem udaliśmy się grupami w pielgrzymce do głównych rzymskich Bazylik: św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami, by w procesji, przy śpiewie Psalmów i Litanii do Wszystkich Świętych przejść przez Bramę Miłosierdzia.

Wieczorem uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii z Ojcem Świętym w Bazylice św. Piotra. Nie wszyscy zmieścili się w Bazylice, ale Beata, dziewica konsekrowana z Białegostoku, reprezentując Polskę, szła ze świecą w procesji osób konsekrowanych do ołtarza. Liturgią tą uroczyście zakończono Rok Życia Konsekrowanego.

Dla polskiej grupy szczególnym wydarzeniem podczas pobytu w Rzymie była możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej u grobu św. Jana Pawła II w dniu 29 stycznia.

Ojciec Święty zachęca nas do modlitwy o powołania, pełnej mocy i wiary. Wspólna modlitwa o wymiarze międzynarodowym ze względu na wielość języków i narodowości towarzyszyła nam każdego dnia, o co szczegółowo zadbali organizatorzy Światowego Tygodnia Życia Konsekrowanego.
Dokumenty oficjalne z Sympozjum ukażą się wkrótce.