Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Międzynarodowy Kongres Dziewic Konsekrowanych


W dniach od 14 do 20 maja 2008 r. odbył się w Rzymie Międzynarodowy Kongres Dziewic Konsekrowanych ("Ordo Virginum"). Został on zorganizowany przez Komitet Dziewic Konsekrowanych z Europy, Ameryki Północnej i Południowej we współpracy z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, którą reprezentował jej Prefekt J. Em. Kardynał Franc Rodé.

W Kongresie wzięło udział około 500 dziewic konsekrowanych z 52 krajów (w tym 6 przedstawicielek z Polski), jak również kilku Biskupów i kapłani odpowiedzialni za dziewice w różnych krajach świata. Wiodącym tematem Kongresu były słowa kardynała Josepha Ratzingera „Dziewictwo konsekrowane w świecie - dar w Kościele i dla Kościoła”.

Liturgia Eucharystyczna oraz liturgia godzin sprawowane w różnych językach w najważniejszych bazylikach Wiecznego Miasta jednoczyły duchowo wszystkich zgromadzonych. Organizatorzy dołożyli także wielu starań, by uczestnicy mogli zapoznać się z realiami życia dziewic konsekrowanych w różnych częściach świata.

Dnia 15 maja 2008 r. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego, Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął uczestników na prywatnej audiencji. Już w słowach powitania ukazał przejrzyście ich charyzmat: „Drogie Siostry! Przyjmuję i witam z radością każdą z was, konsekrowanych "uroczystym obrzędem zaślubin Chrystusowi" (RCV, 30)”. Przypomniał, iż Ordo Dziewic jest szczególnym wyrazem życia konsekrowanego, rozkwitającym w Kościele po Soborze Watykańskim II, mającym jednak prastare korzenie u początków życia ewangelicznego oraz pierwowzór w Maryi Dziewicy. Podkreślił, że charyzmat ten „zawiera w sobie pełne oddanie Chrystusowi, zjednoczenie z Oblubieńcem, z którego wynika przestrzeganie rad ewangelicznych, by dochować wierności Jemu” (RCV, 47). Kończąc zawierzył wszystkich Maryi Dziewicy oraz zachęcił każdą z dziewic do postępowania w taki sposób, by jej osoba promieniowała godnością bycia oblubienicą Chrystusa, wyrażała nowość życia chrześcijańskiego i niezmącone oczekiwanie życia przyszłego.

Pierwszy Kongres Dziewic Konsekrowanych odbył się w Rzymie w 1995, z udziałem około 250 dziewic z całego świata.

Dokumenty oficjalne z Kongresu ukazały się w książce wydawnictwa Alleluja - VC 33 "Dziewica konsekrowana w Kościele".       informacja