Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


REKOLEKCJE O POWOŁANIU

Stryszawa, 27-29 maja 2016 r.,

prowadził ks. Stanisław Szczepaniec,
członek Podkomisji KEP ds. IFŻK, archidiecezja krawowska.


W dniach 27-29 maja 2016 roku w gronie 19 osób z kilku diecezji (głównie kandydatek) odbyły się rekolekcje poświęcone tematowi powołania. Poniżej zamieszczone są nagrania z konferencji wygłoszonych w czasie rekolekcji (nagrania są dostępne również na płytce CD), informacja o zeszycie rekolekcyjnym zawierającym teksty, dzięki którym treść konferencji może być pogłębiona i rozwinięta.

NAGRANIA KONFERENCJI:

  1. Wprowadzenie
  2. Głos Boga w stworzeniu
  3. Powołanie w Starym Testamencie
  4. Powołanie w Nowym Testamencie
  5. Powołanie Maryi
  6. Moje powołanie
  7. Zakończenie

ZESZYT POMOCNICZY

okladka

Zeszyt zawiera teksty modlitw, główne myśli konferencji, liczne teksty do medytacji indywidualnej, pogłębiającej rozważane tematy. Jeśli ktoś pragnie przeżywać te rekolekcje indywidualnie w domu, to najlepiej jest przeżywać kolejno nie tylko same konferencje i homilie, lecz także wskazane modlitwy i teksty pomocnicze. Rekolekcje są syntezą rocznej pracy, poświęconej tematyce powołania.