Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


Konsekracje

* * *


Wydarzenia

* * *


2020

2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* * *


Strona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Rekolekcje dla stanu dziewic
Orlik, 26-29 czerwca 2008


Dynamika powołania w świetle Biblii


prowadził: ks. dr Wojciech Pikor, KUL

Tematy konferencji:


  1. Powołanie jako doświadczenie pozytywnej dezintegracji
  2. Abraham - powołanie jako doświadczenie daru
  3. Mojżesz - powołanie do służby
  4. Jeremiasz - powołanie do bycia Słowem
  5. Józef - powołanie do wspólnoty
  6. Maryja - powołanie jako odkrywanie Bożej woli
  7. Piotr - powołanie do ofiarnej miłości
  8. Paweł - powołanie świadka Chrystusa