Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKJG

JG

* * *   2019   * * *

28 listopada - 1 grudnia 2019, Częstochowa
Coroczne rekolekcje stanu wdów, połączone z XIV Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę. Na Pielgrzymkę przybyło około 260 osób, w tym 108 wdów i jeden wdowiec konsekrowany oraz 32 kandydatki do tego stanu.
Rekolekcje rozpoczęły się w Kaplicy Cudownego Obrazu MB Mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Rekolekcje dla wdów konsekrowanych głosił o. Rafał Klimas OFM, diecezjalny asystent, pod hasłem: „Dać siebie Bogu na ofiarę jako wyraz rozumnej służby”.

szczegółowe informacje


* * *


Torun

13-14 września 2019, Toruń
Sympozjum dla stanu wdów "Tożsamość wdowy konsekrowanej".
W sympozjum uczestniczyło 170 osób, w tym dwóch biskupów, 13 księży, 136 wdów konsekrowanych i 19 kandydatek do tego stanu. Wdowy przyjechały z 29 diecezji polskich.

ks. prof. Bogdan Czupryn, WSD Płock, wprowadzenie w dyskusję podsumowującą Seminarium, Rola wdowy konsekrowanej w życiu parafii i diecezji.

szczegółowe informacje
relacja z sympozjum

TorunJG


* * *   2018   * * *

29 listopada - 2 grudnia 2018, Częstochowa
Coroczne rekolekcje:
dla wdów konsekrowanych "O pogłębioną zażyłość z Duchem Świętym!" prowadził o. Wiesław Łyko OMI, w tym roku z Polski i Białorusi w rekolekcjach uczestniczyło 68 osób konsekrowanych, w tym jeden wdowiec;
dla kandydatek do stanu wdów "Konsekrowane wdowieństwo szczególnym zaproszeniem do świętości" prowadził o. Rafał Klimas OFM z Rzeszowa, uczestniczyło w nich 29 wdów.

W czwartek, 29 listopada, ks. Arkadiusz Okroj wygłosił rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Rekolekcje połączone były z XIII Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę "W mocy Ducha Świętego", w której wzięło udział 120 wdów i wdowiec. Uczestnicy przyjechali z 26 diecezji polskich i z Białorusi. Konferencję wygłosił JE o. bp. Jacek Kiciński CMF (tekst konferencji wkrótce).
Homilię na Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Po Mszy św. ks. Arkadiusz Okroj przedstawił pracę Podkomisji i omówił wydaną niedawno Instrukcję Ecclesia Sponsae Imago.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry
Po spotkaniu na Jasnej Górze odbyły się spotkania stanowe w miejscach, gdzie odbywały się rekolekcje, tj. u sióstr Urszulanek na ul. Maja 2/4.


* * *6-12 września 2018, Rzym
Międzynarodowa pielgrzymka wdów konsekrowanych. Na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem przybyło ok. 90 wdów konsekrowanychz całego świata.

Słowo Ojca Świętego do wdów


* * *

wozniaków

15-17 czerwca 2018, Kutno-Woźniaków
IV Ogólnopolskie Warsztaty formacyjno-rekolekcyjne Ordo Viduarum
"Otrzymaliśmy Ducha Świętego!"
WIARA - WIERNOŚĆ - WIARYGODNOŚĆ

Duch Święty w życiu osoby konsekrowanej - dynamika konsekracji życia ze szczególnym uwzględnieniem konsekrowanego wdowieństwa.
W spotkaniu wzięło udział około 37 osób z różnych diecezji całego kraju. Asystencję duszpasterską zapewnił O. Wiesław Łyko OMI. Gościem warsztatów był Ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski z Płocka.

szczegółowe informacje

Jasna Góra

* * *   2017   * * *

30 listopada - 3 grudnia 2017, Częstochowa
Doroczne rekolekcje stanowe wdów i wdowców konsekrowanych, połączone z XII Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, odbyły się pod hasłem Namaszczeni Duchem Świętym.
Z 29 diecezji Polski w rekolekcjach uczestniczyło ogółem 138 wdów, w tym 44 kandydatki do Ordo Viduarum, oraz dwóch wdowców konsekrowanych. Po raz drugi, na rekolekcje przyjechały dwie wdowy konsekrowane z Białorusi. Miejscem spotkania był Dom Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. 3 Maja 2/4. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, po raz pierwszy rekolekcje odbywały się w dwóch grupach.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów, prowadził prekursor Ordo Viduarum, o. Wiesław Łyko OMI. Temat przewodni to: Charyzmat konsekrowanego wdowieństwa, a podtemat: Nowy kształt człowieczeństwa na wzór Maryi: Matki-Dziewicy-Wdowy. Wdowom konsekrowanym rekolekcje głosił ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa. Rozwijając temat: W szkole Maryi, uczył odkrywać piękno, moc i zaufanie do Słowa Bożego, do którego prowadzi Matka Boża.Ks. dr Wojciech Niemczewski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej, poprowadził Apel Jasnogórski przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 30 listopada.

* * *


2 grudnia 2017, Częstochowa
XII Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów, Pustelnic I Pustelników Na Jasną Górę "NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM".

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, w Kaplicy Różańcowej, wspólną modlitwą różańcową. Konferencję "Namaszczeni Duchem Świętym by głosić Dobrą Nowinę" wygłosił JE o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
tekst konferencji
Uczestniczyliśmy w Mszy Świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.
nagranie homilii w Radiu Jasna Góra
Ojciec Biskup spotkał się też z uczestnikami Pielgrzymki, odpowiadał na pytania i pobłogosławił na następny rok.
Po obiedzie miało miejsce spotkanie w grupach stanowych. 

informacja Biura Prasowego Jasnej Góry* * *
wroclaw

wroclaw

30 września 2017, Wrocław
Sympozjum "NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM - Realizacja charyzmatu dziewictwa i wdowieństwa w kontekście programu duszpasterskiego 2017/2018"
Mszę Świętą w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela odprawił dla uczestników sympozjum i homilię wygłosił JE O. Bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Konferencje wygłosili (teksty konferencji zamieścimy wkrótce):
--- Program duszpasterski jako drogowskaz formacyjny w życiu wdów konsekrowanych - ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Wrocław).
--- Wybrane aspekty charyzmatu dziewictwa konsekrowanego w świetle pism św. Ambrożego, św. Hieronima i św. Augustyna - dr Dorota Wawrowska OV (WT UMK, Toruń).
Ważnym punktem programu sympozjum było spotkanie w grupach stanowych, dające możliwość podzielenia się doświadczeniami i problemami związanymi z powołaniem do życia konsekrowanego w indywidualnej formie.

W sympozjum wzięło udział 130 osób: kilkunastu księży, 20 dziewic konsekrowanych, 52 wdowy konsekrowane oraz 36 kandydatek i osób zaintersowanych oboma stanami. Najwięcej osób przyjechało z archidiecezji wrocławskiej (24), poznańskiej (10), łódzkiej (9), diecezji opolskiej (8) oraz legnickiej, rzeszowskiej, świdnickiej i szczecińsko-kamieńskiej (po 7 osób). Obecne były też osoby z diecezji: częstochowskiej, elbląskiej, krakowskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej, kieleckiej, łowickiej, pelplińskiej, przemyskiej, warszawskiej, bydgoskiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, gliwickiej, tarnowskiej i toruńskiej.


wroclaw2017 wroclaw2017 wroclaw2017 wroclaw2017

notatka prasowa

galeria zdjęć

* * *   2016   * * *

Jasna Góra

1-4 grudnia 2016, Częstochowa
Rekolekcje dla wdów konsekrowanych i kandydatek prowadził o. Wiesław Łyko OMI pod hasłem "Od «modlić się, aby żyć» do «żyć, aby się modlić» - dynamizm modlitwy w życiu i misji wdowy konsekrowanej".
Odbyły się one w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (ul. 3 Maja 2/4). Uczestniczyły w nich 63 osoby z 21 diecezji. W Pielgrzymce wzięło udział 98 osób z 23 diecezji w tym 30 kandydatek do stanu wdów.

* * *

woźniaków

W dniach 2-4 czerwca 2016 w Kutnie-Woźniakowie
odyły się III Ogólnopolskie Warsztaty formacyjno-rekolekcyjne Ordo Viduarum
WDOWA IKONĄ MIŁOSIERDZIA!
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób z różnych diecezji całego kraju,
w tym zarówno wdowy już konsekrowane jak i kandydatki do tego stanu.
Asystencję duszpasterską zapewnił o. Wiesław Łyko OMI.

W związku z trwającym w Kościele nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia refleksja warsztatowa była skupiona właśnie wokół tego tematu. Złożyły się na nią: część modlitewno - rekolekcyjna, dwie prelekcje tematyczne oraz praca - rozmowy w grupach. Możliwość siostrzanego spotkania w małych grupach w szczególny sposób ceniły sobie uczestniczki spotkania.

Celem spotkania było ukazanie, spektrum wielorakich form obecności i posługi wdów konsekrowanych w różnych obszarach życia Kościoła w naszym kraju, jak również próby dookreślenia nowych perspektyw tej obecności. Kościół w Polsce coraz bardziej ceni sobie dar tej formy życia Bogu poświęconego, która osiąga aktualnie liczbę ponad 260 członkiń, a w Polsce zaczęła się odradzać dokładnie 20 lat temu. Miała wówczas miejsce pierwsza konsekracja wdowy w osobie pani Lidii Chlewy ze Szczecina. Prosimy Ducha Świętego, aby te zastępy polskich wdów stawały się w sposób coraz bardziej czytelny dla Kościoła nad Wisłą motywem nadziei i życia.

czytaj więcej...JG

* * *   2015   * * *

W dniach 3-6 grudnia 2015, w Częstochowie w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej odbyły się rekolekcje dla stanu wdów "Godna zaufania?",
które poprowadził Ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa.
Wzięły w nich udział 2 wdowy z Białorusi, 51 wdów i 1 wdowiec z 20 diecezji Polski.
W Pielgrzymce uczestniczyło 98 osób, w tym 21 kandydatek do stanu wdów.

5 grudnia, podczas X Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, wysłuchaliśmy konferencji "Moja misja w świecie: Być obliczem Miłosiernego Ojca" wygłoszonej przez
JE ks. bp. Marka Solarczyka i uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Spotkanie pielgrzymkowe poprowadził przewodniczący Pdkomisji KEP ds. IFŻK ks. Arkadiusz Okroj.

W Pielgrzymce uczestniczyło też 80 osób należących do stanu dziewic lub przygotowujących się do wstąpienia do tego stanu.

tekst konferencji

Jasna Góra

* * *

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego w dniach 5-7 czerwca 2015 r.
odbyło się w Częstochowie
Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
BYĆ MIŁOŚCIˇ W SERCU KOŚCIOŁA.


szczegółowe informacje
program

* * *   2014   * * *


W dniach 4-7 grudnia 2014 r., w Częstochowie w domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
odbyły się rekolekcje dla STANU WDóW. Rekolekcje prowadzili ks. Piotr Kordula
(diec. szczecińsko-kamieńska) oraz o. Wiesław Łyko OMI. W rekolekcjach i pielgrzymce
wzięło udział 71 wdów i 1 wdowiec konsekrowany, w tym 14 kandydatek do stanu wdów.
Osoby te przyjechały z 17 diecezji Polski.

6 grudnia, podczas IX Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę, ks. bp Kazimierz Gurda omówił
Papieski list z okazji Roku Życia Konsekrowanego i zachęcił do przeczytania go.
* * *   2013   * * *

7 grudnia 2013 r. na Jasnej Górze odbyła się VIII Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "WIERZĘ W SYNA BOŻEGO".
Wzięło w niej udział 119 osób: 2 biskupów, 4 księży, 27 dziewic konsekrowanych i 16 kandydatek do stanu dziewic oraz 69 wdów i 1 wdowiec z 27 diecezji Polski i z Białorusi.
Homilię na Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej wygłosił ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
tekst homilii (pdf)
Uczestnicy Pielgrzymki wysłuchali konferencji "Wierzę w Syna Bożego",
którą wygłosił ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.
tekst konferencji (pdf)
Pielgrzymkę poprzedziły rekolekcje, które poprowadził o. Wiesław Łyko OMI.
szczegółowe informacje o pielgrzymce i rekolekcjach wdów
"Wierzyć: być wolnym dla Boga" - opracowanie o. W. Łyko OMI
W czwartkowy wieczór ks. bp Adam Bałabuch poprowadził rozważanie na Apelu Jasnogórskim.
Apel Jasnogórski - rozważanie z 5 grudnia 2013 r. (mp3)* * *

W dniach 4-5 października 2013 r. odbyło się w Skorzeszycach koło Kielc
SYMPOZJUM poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"POWOŁANE ABY BYĆ ZNAKIEM" oraz spotkanie warsztatowe dla asystentów diecezjalnego IFŻK.
Wzięło w nim udział 56 osób: 17 księży, siostra zakonna, 17 dziewic konsekrowanych i 6 kandydatek do stanu dziewic oraz 12 wdów konsekrowanych i 4 kandydatki do stanu wdów.
szczegółowe informacje

Homilę podczas sobotniej Mszy Świętej wygłosił ks. Tomasz Rusiecki
tekst homilii (pdf)                     nagranie homilii (mp3)
Uczestnicy Sympozjum wysłuchali konferencji:
1. Ks. dr Jacek Nawrot (diec. gdańska) "Przeżywanie świętości ewangelicznej przez dziewice i wdowy konsekrowane"
tekst konferencji (pdf)             nagranie konferencji (mp3)
2. Ks. dr Jacek Socha (diec. gdańska) "Indywidualne formy życia konsekrowanego - realizacja charyzmatu we wspólnocie diecezjalnej"
tekst konferencji (pdf)             nagranie konferencji (mp3)


* * *   2012   * * *

W dniach od 29.11 do 2.12 2012 roku odbyła się doroczna Pielgrzymka Stanu Wdów na Jasną Górę pod hasłem "Mocne w wierze". W pielgrzymce wzięło udział ponad 70 wdów konsekrowanych
i przygotowujących się do poświęcenia swego życiu Bogu w tym stanie.
W towarzyszących pielgrzymce rekolekcjach stanowych uczestniczyło 26 osób z różnych diecezji kraju. Rekolekcje prowadził o. Wiesław Łyko OMI przy współudziale o. Rafała Klimasa, bernardyna.
notatka z pielgrzymki
modlitwa różańcowa
Apel Jasnogórski, czwartek, 29.XI.2012, ks. dr Stanisław Szczepaniec         dokument pdf
Konferencja "Być solą ziemi", 1.XII.2012, ks. dr Stanisław Szczepaniec


* * *

W dniach 4-6 października 2012 w Kutnie - Woźniaków
odbyły się II ogólnopolskie warsztaty formacyjno - rekolekcyjne
ORDO VIDUARUM w Polsce "Trudne piękno wiary!".
Rekolekcje prowadzili O. Wiesław Łyko OMI i Ks. Prof. Ireneusz MROCZKOWSKI
notatka i zdjęcia
Trudne piękno wiary!
Dekalog wiary

* * *

Nota w sprawie projektu
Obrzędu Błogosławieństwa Wdów dla diecezji polskich

Ordo Benedictionis Viduarum

13-14 kwietnia 2012, Kielce Skorzeszyce
referat o. Wiesława Łyko OMI

* * *

X rocznica ustanowienia Stanu Wdów Konsekrowanych w Archidiecezji Łódzkiej.

informacja

       

Drogie wdowy!
Wasze życie potrzebne jest dzisiaj Chrystusowi. Przez to, co wrzucicie do skarbony Kościoła, ojczyzny i świata - całkowite prawo do waszego życia - będzie On wsławiony i uwielbiony! Kościół pragnie odpowiedzieć na wasze głębokie zaufanie Opatrzności i uświęcić historię waszego życia, poślubiając was Jezusowi Chrystusowi - Synowi Boga Najwyższego!

Ks. Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek

* * *

Otwarte rekolekcje stanowe dla wdów i wdowców
diecezja szczecińsko-kamieńska
diecezja gdańska
diecezja rzeszowska


* * *   2011   * * *

3 grudnia 2011, Częstochowa Jasna Góra
VI Pielgrzymka indywidualnych form życia konsekrowanego"KOŚCIóŁ NASZYM DOMEM".
Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił J. E. Ks. Bp Kazimierz Gurda.
W spotkaniu, które poprowadził ks. Arkadiusz Okroj, wzięło udział ok. 90 osób.
Konferencję wygłosił ks. Piotr Walkiewicz.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry o Pielgrzymce
ks. Piotr Walkiewicz - Apel Jasnogórski 2.XII.2011r. (mp3)
homilia Ks. Bp. K. Gurdy 3.XII.2011r. (mp3)
Konferencja ks. Piotra Walkiewicza - DUCHOWOŚĆ KOMUNII

W rekolekcjach stanu wdów, które prowadził o. Wiesław Łyko OMI,
wzięło udział 28 wdów, w tym 17 konsekrowanych i 1 wdowiec konsekrowany.* * *   2010   * * *

W dniach 2 - 5.XII.2010r.
w domu SIóSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ, ul. 3 Maja 2/4 w Częstochowie
odbyły się
Rekolekcje Stanu Wdów "W komunii z Bogiem",
zorganizowane przez PODKOMISJĘ KEP DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO.
Rekolekcje poprowadził o. Wiesław Łyko OMI, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

notatka z rekolekcji


Apel Jasnogórski 3.XII.2010r. (pdf)
nagranie w formacie mp3

konferncja Ks. T. Rusieckiego "W komunii z Bogiem" (mp3)      


* * *

W dniach 14-16 października 2010 w Kutnie - Woźniaków
odbyły się I ogólnopolskie warsztaty formacyjno - rekolekcyjne
ORDO VIDUARUM w Polsce "Wdowy: wolne dla Boga w sercu Kościoła".
Rekolekcje prowadził O. Wiesław Łyko OMI
konferencja "Konsekracja życia drogą nie - doskonałości"
notatka i zdjęcia


* * *   2009   * * *

Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników na Jasną Górę 5.XII.2009r.
informacja
tekst konferencji

Rekolekcje Stanu Wdów na Jasnej Górze 3-6.XII.2009r.
prowadził o. Wiesław Łyko OMI
informacja

* * *

Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołana, aby być miłowaną i miłować", Pelplin, 17 października 2009
informacja
notatka ze spotkania Stanu Wdów
tekst konferencji ks. dr hab. Macieja Bały

tekst konferencji dr Doroty Dźwig

Modlitwa za kapłanów
informacja


* * *   2008   * * *

Pielgrzymka Stanu Dziewic, Wdów i Pustelników na Jasną Górę 6.XII.2008r.
informacja

* * *

Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Być znakiem Bożej miłości" - Warszawa, 4.X.2008r.
informacja