Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKDroga krzyżowa wdowy konsekrowanej


Modlitwa wdowy

Panie Jezu, Synu aż do śmierci posłuszny woli Ojca,
spraw, abyśmy uległym sercem Twoich służebnic
mogły powiedzieć: "Bądź wola Twoja!"

Niezbadanym zrządzeniem Twojej miłości
pozwoliłeś, że zostałyśmy zaliczone
w poczet wdów chrześcijańskich,
jakże drogich Tobie i Twojemu Kościołowi.
Spraw, abyśmy z godnością trwały
na wyznaczonym nam przez Ciebie miejscu.

Ty, który uświęciłeś oblubieńczą więź
z naszymi małżonkami, uświęć teraz nasze
wdowieństwo, a bardziej owocna stanie się
nasza misja w Kościele i w świecie.

Tobie, Panie, oddajemy nadzieję,
jaka pulsuje w sercach wszystkich wdów,
nadzieje młodych, naszych dzieci i wnuków;
nadzieje Kościoła i wszystkich ludów.
Ufamy Tobie, pewne Twej niewzruszonej miłości.

Maryjo, "znaku pewnej nadziei i pociechy"
pozostań z nami na tej niełatwej drodze;
pomóż nam dojść kiedyś tam, gdzie ten,
którego miłowałyśmy tutaj na ziemi,
żyje całą pełnią jedności z Panem.

Amen!Modlitwa zawierzenia

Maryjo, wizerunku Kościoła -
Oblubienicy bez zmarszczki i skazy,
wspomagaj nas w naszym dążeniu do
wieczystej i jedynej szczęśliwości.

Pomagaj nam rozeznać świętą wolę Ojca
w tej "wieczornej godzinie"
naszego życia, którą całkowicie
pragniemy poświęcić Chrystusowi
oraz służbie Jego Kościołowi.

Do Ciebie Maryjo, Piastunko powołania
tych wszystkich, których Twój Syn
wybiera i wzywa na drogę rad ewangelicznych,
zanosimy naszą ufną modlitwę.
Uproś nam łaskę, abyśmy umiały
świadczyć o Jezusie
naszym przemienionym życiem
aż po kres naszych dni,
podążać radośnie, wraz ze wszystkimi,
ku niebieskiej ojczyźnie
ku światłu, które nie zna zmierzchu.

O to Cię prosimy Maryjo, aby w całym
naszym życiu został otoczony chwałą,
błogosławieństwem i miłością
Najwyższy Pan naszych losów,
w którym żyjemy, poruszamy się
i jesteśmy -
Ojciec, Syn i Duch Święty.Modlitwa brata Karola de Foucaul

Ojcze Tobie zawierzam
Rób ze mną co chcesz.
Cokolwiek ze mną zrobisz,
dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko,
wszystko przyjmę.
Tylko niech Twoja wola we mnie się
stanie i we wszystkim coś stworzył;
niczego innego nie pragnę, Boże mój.
Moje życie składam w Twoje ręce,
daje je Tobie, Boże mój,
całą miłość mojego serca,
ponieważ kocham Cię
i pragnę tego,
by móc oddać się Tobie, by zawierzyć
siebie Twoim dłoniom bez zastrzeżeń
w nieskończonym zaufaniu,
bo Ty jesteś moim Ojcem.Modlitwa wdów - profesek za zmarłych małżonków

Panie - obdarz szczęściem wiecznym naszych zmarłych małżonków,
z którymi złączyłeś nas tutaj na ziemi sakramentalnym węzłem miłości
i pozwól nam kiedyś połączyć się z nimi w radości i pokoju Twojego nieba,
gdzie ludzie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić,
wszak jak Ty, Panie, sam będziesz wszystkim we wszystkich: Amen - Alleluja!
Modlitwa współczesnej Anny

Maryjo, Matko moja Najświętsza,
proszę Cię w wieczór mojego życia:
pomóż mi podziękować Panu jak Anna
ze świątyni jerozolimskiej za
wszystkie łaski, których mi udzielił.
Uproś mi pewność, że grzechy
zostały mi wybaczone,
że moje cierpienia, samotność,
poczucie nędzy
są zadośćuczynieniem
i że moje życie ma jeszcze
zadanie do spełnienia.
Pomóż mi pracować,
na ile pozwolą mi siły,
i obdarować mych bliźnich
uśmiechem wdzięczności,
zaufania i zachęty.
Uproś mi, bym się godziła na świat
taki jaki jest.
Daj mi miłość pełną zrozumienia
dla tych, którzy mnie otaczają.
Zachowaj od starości samolubnej,
smutnej, gderliwej,
od żalów daremnych
i od wspomnień
niosących niepokój.
Daj mi wreszcie mocną ufność,
że Pan mnie oczekuje,
by przycisnąć mnie do Serca,
gdy wejdę do Jego domu.