Powrót na stronę główną


O nas

Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKWspółczesne odradzanie się fenomenu "wdów konsekrowanych"
oraz jego miejsce w najnowszych dokumentach Kościoła


1.  Paradoks kanoniczny!

Rzeczywiście paradoksalny jest fakt, iż najnowszy Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie mówi o możliwości konsekracji wdów, podczas gdy Kodeks dla Kościołów wschodnich (kan. 570) wyraźnie ją wzmiankuje na równi z konsekracją dziewic. "Podobnie zostaje uznaje stan wdów, które składają pośród świata publiczną profesję czystości" (KKW, kan. 570). Jak się wydaje, Komisja rekrutacyjna zachodniego Kodeksu Prawa Kanonicznego nie miała po prostu do dyspozycji odpowiedniego eksperta dyżurnego w tej materii. Jednak, z tego, że Kodeks zachodni nie wspomina wdów konsekrowanych" bynajmniej nie wynika, iż nie były one obecne w eklezjalnym doświadczeniu Kościoła zachodniego.


2.  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK)

Trzeba przyznać, iż w swoim pierwotnym zapisie KKK nie uwzględnia możliwości konsekracji wdów. Jednak pominięcie to uzupełnia tzw. Corrigenda (Pallottinum 1998), która w numerze 922 stanowi: "Począwszy od czasów apostolskich dziewice i wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości "dla Królestwa niebieskiego" (Mt 19, 12).


3.  Posynodalna Adhortacja apostolska Vita Consekrata

Jak się wydaje, bardzo zróżnicowany był los "wdów konsekrowanych" w tekstach przygotowawczych do Synodu o życiu konsekrowanym. Czasy apostolskie nie stanowią bynajmniej decydującego kryterium dla interpretacji współczesnego odradzania się tego zjawiska. Istotnie, nr 7 Adhortacji Vita Consekrata stanowi: "Ostatnio odrodziła się też praktyka konsekracji wdów, znana od czasów apostolskich (por. 1 Tm 5, 5. 9-10; 1 Kor 7,8) oraz konsekracja wdowców. Osoby te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak Królestwa Bożego, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi".


4.  Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski
    opracowane przez Podkomisję ds. Indywidualnych Form Życia konsekrowanego


   -  Wprowadzenie
   -  Materiały pomocnicze dla Stanu Wdów
   -  Rzut oka na historię ORDO VIDUARUM
   -  Propozycja formacji
   -  Wzory pism (plik pdf)
   -  Wzory pism (plik rtf)

5.  Obrzęd błogoslawieństwa wdów opracowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (2008 r.).

      Obrzęd błogoslawieństwa wdów (plik pdf)