Powrót na stronę główną


O nas

Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK


Od 28 listopada do 1 grudnia 2019 r., na Jasnej Górze trwały coroczne rekolekcje Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, połączone z XIV Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników na Jasną Górę, na które przybyło około 250 osób, w tym 108 wdów i jeden wdowiec konsekrowany oraz 32 kandydatki do tego stanu.

Rekolekcje IFŻK, rozpoczęły się w kaplicy cudownego obrazu Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

Rekolekcje dla wdów konsekrowanych głosił o. Rafał Klimas OFM, diecezjalny asystent, pod hasłem: „Dać siebie Bogu na ofiarę jako wyraz rozumnej służby”.

Rzeszowski bernardyn analizując listy św. Pawła (Rz 12, 1-13; Flp 2, 1-18) oraz Księgę Przysłów (3, 1-35) mówił m.in.: „Mądrość i rozwaga to bezcenny skarb w codziennym życiu wdowy...”. „Nie zniechęcać się niegodziwością drugiego człowieka, ale umieć dziękować za trudne relacje, pogłębiając więź z Jezusem, przemieniać siebie i otoczenie”. W ostatniej konferencji ukazał rolę Maryi w życiu wdowy konsekrowanej.

Ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa prowadził kandydatki do stanu wdów pod hasłem: „Świątynia”.

Rekolekcje dla dziewic prowadził ks. Krzysztof Kralka SAC (konsekrowane) i ks. bp Arkadiusz Okroj (kandydatki).

W sobotę, 30 listopada przybył o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP. Do obu stanów: dziewic i wdów wygłosił konferencję pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Mówił, że: „Eucharystia jest przedsionkiem nieba, lekarstwem na trudne czasy, na nieśmiertelność. Dzisiaj człowiek chce mieć wszystko namacalne, wytłumaczalne, a Eucharystia jest tajemnicą. Ona jest źródłem Kościoła. W czasie Eucharystii dokonuje się całe misterium paschalne, Ona przygotowuje nas na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa”.

Zwieńczeniem dorocznej pielgrzymki IFŻK, była Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny. Przewodniczył jej o. bp Jacek Kiciński CMF, a homilię wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj. Przywołując słowa Ewangelii wg. św. Mateusza (4, 18-22) o powołaniu apostołów, ludzi zupełnie nieprzygotowanych do głoszenia Dobrej Nowiny, nawiązał do trudnych początków tworzenia się Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego w Polsce.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z Centrum Promocji IFŻK, podczas którego wspominaliśmy skromne początki pracy Centrum i podsumowaliśmy 11 lat pracy.

W godzinach popołudniowych, w grupach stanowych, była okazja do rozmów i wymiany doświadczeń na drodze powołania, specyficznego stylu życia, okresu rozeznawania powołania, który prowadzi do głębszego życia religijnego. O. Rafał, podjął wiele ważnych życiowych tematów, które urozmaicił - ku wielkiemu zadowoleniu słuchaczy - pięknym śpiewem przy akompaniamencie gitary.
Słyszymy o braku powołań do życia konsekrowanego, zarówno kapłańskich jak i zakonnych. Od 23 lat, wdowy, poprzez konsekrowane życie, jak ewangeliczna wdowa, wrzucają „wdowi grosz” tj. modlitwę, posługę, praktykowanie cnót ewangelicznych, do skarbony Kościoła. Jedna z uczestniczek rekolekcji powiedziała: „jesteśmy powołane do tego, żeby trwać przy Jezusie". Andrzej, jeden z trzech do tej pory konsekrowanych wdowców w Polsce, podkreślił, że każdego dnia odkrywa radość z oddawania reszty swojego życia Bogu. Na co dzień jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, również w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach.

Życie, którego jedynym celem jest „bycie całkowicie Chrystusowym”, wybrało do tej pory w Polsce 358 wdów, w tym 3 wdowców oraz 319 dziewic. Udzielając wywiadu ks. bp Arkadiusz zauważył, że w ostatnim czasie, obserwuje się dynamiczny rozwój IFŻK. Osoby wybierające drogę, którą odczytują jako powołanie, nazwał wielkimi „promotorami wolności wewnętrznej”.Ks. Krzysztof Kralka SAC (archidiec. lubelska) poprowadził APEL JASNOGÓRSKI przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 28 listopada.

Nagranie Biura Prasowego Jasnej Góry.

* * *

Wypowiedź ks. bpa Arkadiusza Okroja dla Radia Jasna Góra.

* * *

Homilia wygłoszona w niedzielę przez ks. bpa Arkadiusza Okroja.

* * *

Zakończenie Mszy Świętej celebrowanej przez o. bpa Jacka Kicińskiego CMF

* * *