Powrót na stronę głównš


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Swiadectwa

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK


ZAPRASZAMY NA:

Jasna Góra

1-4 grudnia 2016, Częstochowa
Rekolekcje dla wdów konsekrowanych i kandydatek poprowadzi o. Wiesław Łyko OMI pod hasłem "Od «modlić się, aby żyć» do «żyć, aby się modlić» - dynamizm modlitwy w życiu i misji wdowy konsekrowanej".
Odbędą się one w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (ul. 3 Maja 2/4). Koszt rekolekcji wynosi 265 zł.

Program rekolekcji dla Stanu Wdów

Kraków

3 grudnia 2016, Częstochowa
XI Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów, Pustelnic I Pustelników Na Jasną Górę "Idźcie i głoście".

Program Pielgrzymki

* * *

ODBYŁO SIĘ:

woźniaków

2-4 czerwca 2016, Kutno-Woźniaków
Odyły się III Ogólnopolskie Warsztaty formacyjno-rekolekcyjne Ordo Viduarum
WDOWA IKONĄ MIŁOSIERDZIA!
W spotkaniu wzięło udział około 40 osób z różnych diecezji całego kraju, w tym zarówno wdowy już konsekrowane jak i kandydatki do tego stanu.
Asystencję duszpasterską zapewnił o. Wiesław Łyko OMI.

szczegółowe informacje

* * *


Omówienie Stanu Wdów w diecezjach polskich
(Ordo Viduarum OVd)


Stan Wdów w Polsce