Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK


ZAPRASZAMY NA:
24-26 czerwca 2022, Kalwaria Zebrzydowska
II Ogólnopolskie Sympozjum dla stanu wdów.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane wdowy i wdowców.

Zapisy u Ewy Bednarskiej tel. 696 833 832
Koszt 300 zł,
bezzwrotną przdpłatę w wysokości 100 zł należy wpłacić do 20 maja.
szczegółowe informacje i program

* * *
2-9 lipca 2022, Medjugorie
Pielgrzymka modlitewna osób konsekrowanych.
Instytut Teologii życia Konsekrowanego we Wrocławiu zaprasza na pielgrzymkę. Koszt 600 zł i 220 euro. Zapisy do 20 czerwca.
szczegółowe informacje i program

* * *

ODBYŁO SIĘ:
25-27 lutego 2022, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje poprowadzili ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI. Temat: "Jak pogłębić oblubieńczą więź z Chrystusem: Eucharystia, adoracja, słowo Boże?".
W rekolekcjach wzięły udział 24 panie: 7 wdów z diecezji ternowskiej, częstochowskiej i katowickiej oraz 13 dziewic konsekrowanych z diecezji tarnowskiej, gdańskiej, katowickiej, świdnickiej, krakowskiej, sandomierskiej i drohiczyńskiej i 4 kandydatki do stanu dziewic z diecezji warszaawsko-praskiej, warszawskiej, poznańskiej i bielsko-żywieckiej.

* * *


19 października 2021, Grotniki
50 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
i 55 ROCZNICA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
OJCA WIESŁAWA ŁYKO OMI

relacja

* * *JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

2-5 grudnia 2021, Częstochowa
Na Jasnej Górze odbyły się kolejne coroczne rekolekcje stanowe połączone z XVI Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego pod hasłem rozpoczynającego się roku liturgicznego "Posłani w pokoju Chrystusa".

W czwartek 2 grudnia rozważanie Apelu Jasnogórskiego wygłosił ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.

W rekolekcjach wzięło udział 100 pań z 23 diecezji: gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, kieleckiej, krakowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, pelplińskiej, elbląskiej, radomskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, kołobrzeskiej, wrocławskiej, katowickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, bydgoskiej, lubelskiej, siedleckiej, poznańskiej, były też wdowy z Częstochowy.

Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr Adam Wilczyński z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Liczni uczestnicy rekolekcji wyrażali księdzu Adamowi swą wdzięczność za solidnie przygotowane i z mocą wygłoszone konferencje. Tematem wiodącym wszystkich była wiara. Temat niby oczywisty, powszechnie rozważany na różne sposoby, ale ileż spostrzeżeń księdza rekolekcjonisty bardzo nas poruszyło. Teraz takie hasła jak: uzasadnienie mojej wiary, Słowo Boże a fundament wiary, ciemność na drogach wiary, wiara i śmierć, wdzięczność za łaskę wiary przywodzą na myśl wiele treści, które nas dotykały, mocno wpisały się w pamięć i wzywają do aktywności.

W ramach rekolekcji wysłuchaliśmy również konferencji JE ks. bpa Arkadiusza Okroja. Ksiądz biskup nawiązał do tematu przewodniego rozpoczynającego się roku liturgicznego Posłani w pokoju Chrystusa. Przypomniał oczywistą prawdę, że każda Eucharystia kończy się posłaniem, by nieść Chrystusa do swych środowisk. I nie wtedy kiedy nam się zechce, ale zawsze. To nie jest opcja do wyboru, to jest obowiązek, to jest nauka, to jest imperatyw: "Idźcie i głoście!" Ksiądz Biskup dodał jeszcze mocne słowa: "Jesteś misjonarzem w takiej mierze, w jakiej sam spotkałeś Chrystusa".

W trakcie rekolekcji kandydatki do stanu wdów miały osobne spotkanie z ks. Tomaszem Rusieckim, przewodniczącym Podkomisji KEP ds. IFŻK.

Na Pielgrzymkę dojechało jeszcze 10 wdów. Uczestniczyło w niej również 45 dziewic konsekrowanych i 25 kandydatek do stanu dziewic.

Konferencję Posłani w pokoju Chrystusa wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, a homilię podczas Mszy Świetej powiedział o. bp Jacek Kiciński CMF.

Relacja z Pielgrzymki Biura Prasowego Jasnej Góry.


* * *
18-20 czerwca 2021, Kalwaria Zebrzydowska
W Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Rekolekcyjne dla wdów i wdowców konsekrowanych, które poprowadził o. Rafał Klimas OFM. Hasłem spotkania było zawołanie Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii z okazji 400-lecia Sanktuarium w 2002 r.: "Matko kalwaryjska, spraw, byśmy byli między sobą jedno, - i z Tobą".
W warsztatach uczestniczyły 52 wdowy z szesnastu diecezji Polski, wśród nich 11 wdów przygotowujących się do tego stanu.* * *
24-29 maja 2021, Łódź
W Żdżarach, w Domu rekolekcyjnym im. Bł. Franciszki Siedleckiej, u sióstr Nazaretanek, odbyły się coroczne rekolekcje stanu wdów z diecezji łódzkiej. "Powołanie do: życia, bycia uczniem Pana Jezusa, wdowieństwa konsekrowanego". Rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Radomiak SJ.
W rekolekcjach uczestniczyło 31 osób: 20 wdów konsekrowanych i 11 kandydatek do stanu wdów. Kandydatki uczestniczyły w rekolekcjach, przygotowując się do konsekracji, która odbędzie się 12 czerwca 2021 r., o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

* * *JG

JG

JG

3-6 grudnia 2020, Częstochowa (on-line)
Coroczne rekolekcje stanu dziewic, stanu wdów, pustelnic i pustelników "Jezus i kobiety w Ewangelii", które poprowadził ks. Wojciech Pikor.
Rekolekcje odbyły się on-line i były połączone z duchową XV Pielgrzymką na Jasną Górę.
Zaproszenie ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK, na rekolekcje.
Propozycja programu Rekolekcji

3 grudnia 2020, Apel Jasnogórski
Rozważania wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej.
Transmisja Telewizji Trwam.

5 grudnia 2020, XV Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę
Mszę Świętą o 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił i homilię wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej.
Informacja Biura Prasowego Jasnej Góry z nagraniem homilii.

Słowo ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK.

W rekolekcjach wzięło udział 313 osób: 108 wdów konsekrowanych i 1 wdowiec oraz 35 kandydatek do stanu wdów, 100 dziewic konsekrowanych, 66 kandydatek do stanu dziewic, 2 pustelnice i 1 kandydatka do życia pustelniczego.
Najwięcej rekolektantek było z archidiecezji krakowskiej (27), łódzkiej (20) oraz diecezji: kieleckiej (16), elbląskiej i poznańskiej (15), rzeszowskiej i wrocławskiej (14), przemyskiej i warszawsko-praskiej (12) oraz warmińskiej i warszawskiej (11).


* * *11-13 września 2020, Łódź
W Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi odbyło się 48 godzinne skupienie dla wdów konsekrowanych z diecezji łódzkiej. Tematem były „Rady Ewangeliczne”. Opiekę duchową wraz z posługą sakramentalną sprawował o. Grzegorz Radomiak SJ – asystent kościelny stanu wdów.


* * *28-30 sierpnia 2020, Stara Wieś
W 15 rocznicę konsekracji wdów, prekursor powołania Stanu Wdów na Podkarpaciu, ks. Franciszek Rząsa razem z o. Leszkiem Balczewskim SJ, poprowadzili 3-dniowe rekolekcje w temacie: „Zachwyt Miłością Jezusa Chrystusa”. Spotkanie, pełne dziękczynienia za łaskę powołania, miało miejsce w malowniczym zakątku Starej Wsi k/ Brzozowa, w jezuickiej Willi, co tworzyło wyjątkowy klimat do kontemplacji.


* * *


Omówienie Stanu Wdów w diecezjach polskich
(Ordo Viduarum OVd)


Stan Wdów w Polsce