Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKWolne dla Boga we Wsplnocie Kocioa!


III konsekracja wdw w diecezji pelpliskiej

W sobot 18 lipca 2009 w Kociele pw. MB. Krlowej Polski w Lborku miaa miejsce III konsekracja wdw w diecezji pelpliskiej. Uroczyste bogosawiestwo Kocioa dla swego stanu wdowiestwa otrzymay 2 kolejne wdowy. W ten sposb grono wdw konsekrowanych w tej diecezji liczy 7 osb.

Liturgii konsekracji, poczonej z 15 rocznic posugi duszpasterskiej w tej parafii Ks. dziekana Henryka Krenczkowskiego, bdcego zarazem duszpasterzem opiekunem Ordo Viduarum w diecezji, przewodniczy Pasterz Kocioa pelpliskiego Ks. Bp. Prof. Jan Bernard Szlaga.

Konsekracj poprzedziy p zamknite rekolekcje stanowe, ktre przeprowadzi o. Wiesaw yko OMI. Refleksja i modlitwa rekolekcyjna bya osnuta na misterium konsekracji ycia jako drodze coraz peniejszego oddania siebie Bogu do dyspozycji we Wsplnocie Kocioa.

Wdowy lborskie sprawuj piecz nad kaplic wieczystej adoracji Najwitszego Sakramentu, animuj modlitw w parafii oraz wsppracuj ze swymi duszpasterzami zwaszcza w zakresie inicjatyw charytatywnych.

Nowym wdowom - profeskom z serca yczymy cierpliwej i radosnej wiernoci Chrystusowi na drogach codziennoci.

Jzefa Dybowska

moderatorka krgu wdw