Powrót na stronę główną


O nas

Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKWolne dla Boga we Wspólnocie Kościoła!


III konsekracja wdów w diecezji pelplińskiej

W sobotę 18 lipca 2009 w Kościele pw. MB. Królowej Polski w Lęborku miała miejsce III konsekracja wdów w diecezji pelplińskiej. Uroczyste błogosławieństwo Kościoła dla swego stanu wdowieństwa otrzymały 2 kolejne wdowy. W ten sposób grono wdów konsekrowanych w tej diecezji liczy 7 osób.

Liturgii konsekracji, połączonej z 15 rocznicą posługi duszpasterskiej w tej parafii Ks. dziekana Henryka Krenczkowskiego, będącego zarazem duszpasterzem opiekunem Ordo Viduarum w diecezji, przewodniczył Pasterz Kościoła pelplińskiego Ks. Bp. Prof. Jan Bernard Szlaga.

Konsekrację poprzedziły pół zamknięte rekolekcje stanowe, które przeprowadził o. Wiesław Łyko OMI. Refleksja i modlitwa rekolekcyjna była osnuta na misterium konsekracji życia jako drodze coraz pełniejszego oddania siebie Bogu do dyspozycji we Wspólnocie Kościoła.

Wdowy lęborskie sprawują pieczę nad kaplicą wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, animują modlitwę w parafii oraz współpracują ze swymi duszpasterzami zwłaszcza w zakresie inicjatyw charytatywnych.

Nowym wdowom - profeskom z serca życzymy cierpliwej i radosnej wierności Chrystusowi na drogach codzienności.

Józefa Dybowska

moderatorka kręgu wdów