Powrót na stronę główną


Wydarzenia

Konsekracje

Dokumenty

Historia

Zreby duchowosci

Modlitwy

Literatura

Linki

Kontakt

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻKPowikszyo si grono wdw konsekrowanych

8 grudnia w uroczysto Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny w Katedrze Oliwskiej
J. E. Ks. Biskup Sawoj Gd konsekrowa dwie wdowy i dwie dziewice.


* * *

Zdjcia z tej uroczystoci mona obejrze w serwisie:
zdjcia


* * *