Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Powrót do strony głównej

Ostatnio dodane

Dokumenty

Konferencje

Ojcowie Kosciola

BibliografiaStrona pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego


Konferencja JE o. bp. Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM BY GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ

Konferencja wygłoszona podczas XII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 2 grudnia 2017 r.Konferencja ks. dr. hab. Bogusława Miguta, prof. KUL.
IDŹCIE i GŁOŚCIE

Konferencja wygłoszona podczas XI Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 3 grudnia 2016 r.Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej

"Analecta Cracoviensia", czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, tom 48 (2016)Referat ks. prof. dr. hab. Piotra Szczura (KUL)
"POCZĄTKI ŻYCIA PUSTELNICZEGO W KOŚCIELE"

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Siedlce, 12 marca 2016 r.Artykuł Beaty Stypułkowskiej OV
INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KONTEKŚCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

"Częstochowskie Studia Teologiczne", nr XLIII (2015), s. 117-145Konferencja ks. bp Marka Solarczyka, biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.
MOJA MISJA W ŚWIECIE: BYĆ OBLICZEM MIŁOSIERNEGO OJCA

Konferencja wygłoszona podczas X Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 5 grudnia 2015 r.Konferencja o. Leonello Leidi CP
(Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rzym)
TOŻSAMOŚĆ INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE

Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA
Częstochowa, 5-7 czerwca 2015 r.Konferencja ks. prof. Marka Chmielewskiego
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
MARYJA WZOREM KONSEKROWANEGO DZIEWICTWA I WDOWIEŃSTWA W KOŚCIELE

Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA"
Częstochowa, 5-7 czerwca 2015 r.Konferencja o. dr Marka Kotyńskiego CSsR
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
MISJA INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE - PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego "BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA"
Częstochowa, 5-7 czerwca 2015 r.Referat ks. Stanisława Szczepańca (diec. krakowska)
OD KONSEKRACJI CHRZCIELNEJ DO STANU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Siedlce, 14 marca 2015 r.Referat ks. Tomasza Rusieckiego (diec. kielecka)
SPECYFIKA CHARYZMATU INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KOŚCIELE

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Siedlce, 14 marca 2015 r.Konferencja ks. Tomasz Rusieckiego (Kielce), członka Podkomisji KEP ds IFŻK.
"KONSEKROWANI - ŻYWE IKONY BOGA"

Konferencja wygłoszona podczas IX Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 6 grudnia 2014 r.Referat ks. Tomasza Rusieckiego (diec. kielecka)
CHRZEST, A KONSEKRACJA DZIEWIC W KONTEKŚCIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Skorzeszyce, 8 marca 2014 r.Referat ks. Mariana Królikowskiego (diec. kielecka)
OBECNOŚĆ INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO W EWANGELIZACJI

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Skorzeszyce, 8 marca 2014 r.Referat ks. Dariusza Gącika (diec. kielecka)
OGÓLNE NORMY FORMALNO – PRAWNE DOTYCZĄCE STANU DZIEWIC
NA PODSTAWIE KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO I OBRZĘDU KONSEKRACJI DZIEWIC
I ICH WPŁYW NA PRAWODAWSTWO DIECEZJALNE W TEJ MATERII

Spotkanie Podkomisji, Centrum Promocji i diecezjalnych referentów ds. IFŻK - Skorzeszyce, 9 marca 2014 r.Istota i skutki konsekracji w "stanie dziewic"
Artykuł Anny Kulbackiej OV

"Życie Konsekrowane" 5(91)2011 str. 34-44Kazanie ks. bp Kazimierza Gurdy
tekst homilii

Kazanie na III Niedzielę Zwykłą, wygłoszone w kościele
św. Krzyża w Warszawie, 26 stycznia 2014 r.Konferencja ks. bp Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej.
WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Konferencja wygłoszona podczas VIII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 7 grudnia 2013 r.


Homilia ks. bp Kazimierza Gurdy
tekst homilii

Homilia wygłoszona na Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
podczas VIII Pielgrzymki IFŻK na Jasną Górę 7 grudnia 2013 r.


Homilia Ks. Tomasza Rusieckiego
PAN BÓG BARDZO LUBI ZNAKI

Homilia we Mszy św. na rozpoczęcie Sympozjum poświęconego indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołane aby być znakiem" - Skorzeszyce, sobota, 5 paĽdziernika 2013 r. (XXVI Tydzień zwykły, I).


Konferencja Ks. Jacka Nawrota
PRZEŻYWANIE ŚWIĘTOŚCI EWANGELICZNEJ PRZEZ DZIEWICE I WDOWY KONSEKROWANE

Konferencja wygłoszona na Sympozjum poświęconym indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołane aby być znakiem" - Skorzeszyce, 5 paĽdziernika 2013 r.


Konferencja Ks. Jacka Sochy
INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO
- REALIZACJA CHARYZMATU WE WSPÓLNOCIE DIECEZJALNEJ

Konferencja wygłoszona na Sympozjum poświęconym indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Powołane aby być znakiem" - Skorzeszyce, 5 paĽdziernika 2013 r.Konferencja ks. Jerzego Gołębiewskiego
IMPLIKACJE DO FORMACJI DZIEWIC KONSEKROWANYCH
WYPŁYWAJĄCE Z EKLEZJOLOGII I Z RYTUAŁU KONSEKRACJI DZIEWIC

Konferencja wygłoszona na Warsztatach dla księży referentów IFŻK w Skorzeszycach 9 marca 2013 r.Pielgrzymka na Jasną Górę 1.XII.2012 r.
Apel Jasnogórski 29.XI.2012 r.(pdf)
konferncja Ks. Stanisława Szczepańca "Być solą ziemi" (pdf)
Konferencja ks. Piotra Walkiewicza
DZIEWICTWO PŁODNE - IDEAŁ KONSEKRACJI OSOBY

Artykuł opublikowany w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości,
red. T. Paszkowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 293-304.Konferencja ks. Piotra Walkiewicza
DUCHOWOŚĆ KOMUNII

Konferencja wygłoszona na sesji w Przemyślu, a następnie opublikowana w ramach zebranych z niej materiałów:
Pomiędzy oczekiwaniami młodych a wyzwaniami Kościoła. Materiały z sesji instytutów świeckich.
Przemyśl, 23-24 kwietnia 2004 r., red. ks. Piotr Walkiewicz, Przemyśl 2005, s. 21-34.Referat ks. d r. Krzysztofa Koneckiego
TOŻSAMOŚĆ STANU DZIEWIC KONSEKROWANYCH

Referat wygłoszony na Sympozjum poświęconym indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Miłować Sercem Chrystusa" - Pelplin, 8.X.2011 r.Referat ks. d r. Jerzego Gołębiewskiego
DZIEWICE KONSEKROWANE A FORMACJA

Tekst roboczy referatu wygłoszonego na spotkaniu Podkomisji KEP ds. IFŻK,
Centrum Promocji oraz diecezjalnych referentów ds. ifżk - Skorzeszyce, 14.V.2011
Fragment książki Marie-Therese Huguet
MIRIAM A IZRAEL - Misterium Oblubienicy

Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996KONSEKRACJA DZIEWIC JAKO RELACJA OBLUBIEŃCZA Z CHRYSTUSEM
Artykuł Doroty Wawrowskiej OV

"Teologia i Człowiek", nr 15 (2010), s. 45-59z Orędzia Jana Pawła II na I światowy Dzień Życia Konsekrowanego 6 stycznia 1997 r.Pielgrzymka na Jasną Górę 2.XII.2006 r.
Konferencje ks. d r. Jerzego Gołębiewskiego:

NIEKTÓRE TEOLOGICZNE PODSTAWY DZIEWICTWA KONSEKROWANEGO

BYĆ ZNAKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE TO ODNALE¬Ć SWOJĄ DUCHOWOŚĆ
ORAZ WIERNIE I RADYKALNIE JĄ REALIZOWAĆ
Pielgrzymka na Jasną Górę 4.XII.2010 r.
Apel Jasnogórski 3.XII.2010 r.(pdf)
homilia Ks. Bp. K. Gurdy (mp3)
konferncja Ks. T. Rusieckiego "W komunii z Bogiem" (mp3)
MACIERZYŃSTWO MARYI JAKO WZÓR DO NAŚLADOWANIA
DLA DZIEWIC KONSEKROWANYCH
Artykuł Doroty Wawrowskiej OV

"Ateneum Kapłańskie", 155 (2010), z. 2(609), ss.288-299.
Odkrywanie tożsamości i posłannictwa dziewicy konsekrowanej
Gietrzwałd, 5.IX.2010 r.
Myśli zebrane przez ks. bp. Jacka Jezierskiego
Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"POWOŁANA, ABY BYĆ MIŁOWANĄ I MIŁOWAĆ" - Pelplin, 17.X.2009 r.
Referat ks. dr hab. Macieja Bały "KOBIECOŚĆ JAKO WEZWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI"Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"POWOŁANA, ABY BYĆ MIŁOWANĄ I MIŁOWAĆ" - Pelplin, 17.X.2009 r.
Referat dr Doroty DĽwig "OBLUBIEŃCZO - KONTEMPLACYJNY WYMIAR BYTU LUDZKIEGO"Dzień Życia Konsekrowanego
"Warto się poświęcić" ks. J. Zieliński

Tekst za "Idziemy" nr 5 z 31.01.2010 r.
Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Być znakiem Bożej miłości" - Warszawa, 4.X.2008 r.
HOMILIA KS. BP. KAZIMIERZA GURDY "Świadkowie nieskończonej miłości Boga"

Tekst za "Być znakiem Bożej Miłości" (materiały z sympozjum i nie tylko)
Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2008Sympozjum poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego
"Być znakiem Bożej miłości" - Warszawa, 4.X.2008 r.
Referat ks. dr Piotra Walkiewicza "KONSEKRACJA W ŚWIECIE"Powołanie i misja dziewic konsekrowanych
KONFERENCJA KS. BP. PIERRE RAFFIN, OP

za Pakietem informacyjnym USACV, część III, st r. 16-25,
ze strony Stowarzyszenia Dziewic Konsekrowanych USA

http://www.consecratedvirgins.org/InfoPacket/chapter3.pdfRekolekcje informacyjne na temat konsekrowanego dziewictwa
przeżywanego w świecie, 14 lipca 1997
KONFERENCJA REKOLEKCYJNA BISKUPA r. L. BURKE

za Pakietem informacyjnym USACV, część II, st r. 29-35,
ze strony Stowarzyszenia Dziewic Konsekrowanych USA

http://www.consecratedvirgins.org/InfoPacket/chapter2.pdfRozmowa z ks. dr. Stanisławem Szczepańcem
"O DARZE KONSEKRACJI DZIEWIC I WDÓW"

Tekst za miesięcznikiem "Posłaniec Serca Jezusowego", luty 2006Dzień Skupienia OV, Laski 16.III.2008 r.
Konferencje ks. dr Andrzeja Santorskiego
Pielgrzymka Stanu Dziewic, Wdów i Pustelników na Jasną Górę 1.XII.2007 r.
STAĆ SIĘ UCZNIEM CHRYSTUSA...
Konferencja ks. Jacka Nawrota, Ojca duchownego Gdańskiego Seminarium Duchownego