Wróć na stronę główn±

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK

Stan dziewic Stan wdów
Tu zapraszamy
Tu zapraszamy
Tu zapraszamy

W roku 2016 wydarzyo si:Jasna Gra

1-4 grudnia 2016, Czstochowa
REKOLEKCJE
Dla dziewic konsekrowanych prowadzi je Ks. dr hab. Bogusaw Migut, prof. KUL pod hasem "Chc raczej miosierdzia ni ofiary" (Mt 9,13).
Odbyy si one w Domu Pamici Stefana Kardynaa Wyszyskiego.

Dla kandydatek rekolekcje prowadzi Ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczcy Podkomisji KEP ds. IFK pod hasem "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie". Konferencje wygosiy te dziewice konsekrowane posugujce w Centrum Promocji IFK. Rekolekcje odbyy si w Domu Sistr Matki Boej Miosierdzia.

W rekolekcjach dziewic konsekrowanych wziy udzia 23 osoby, w rekolekcjach kandydatek - 22 osoby. Na Pielgrzymk IFK dojechao 20 osb. Panie przyjechay z 27 diecezji Polski. Byo to wic bardzo interesujce - jedyne takie w roku - spotkanie osb yjcych w Stanie Dziewic i nim zainteresowanych.

* * *
Rekolekcje dla wdw konsekrowanych i kandydatek prowadzi O. Wiesaw yko OMI pod hasem "Od «modli si, aby y» do «y, aby si modli» - dynamizm modlitwy w yciu i misji wdowy konsekrowanej".
Odbyy si one w Domu Sistr Urszulanek Unii Rzymskiej (ul. 3 Maja 2/4). Uczestniczyy w nich 63 osoby z 21 diecezji.

Ks. dr Arkadiusz Okroj poprowadzi Apel Jasnogrski przed Cudownym Obrazem Matki Boej w czwartek 1 grudnia.
nagranie w Radiu Jasna Gra
3 grudnia 2016, Czstochowa
XI Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdw, Pustelnic I Pustelnikw Na Jasn Gr "Idcie i gocie".

Podczas Pielgrzymki konferencj wygosi Ks. dr hab. Bogusaw Migut, prof. KUL       (tekst konferencji wkrtce).
Uczestniczylimy w Mszy witej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, podczas ktrej homili wygosi JE Ks. Bp Kazimierz Gurda.
nagranie homilii w Radiu Jasna Gra

Ksidz Biskup spotka si te z uczestnikami Pielgrzymki, odpowiada na pytania i pobogosawi na nastpny rok.

W Pielgrzymce wzio udzia okoo 170 osb, w tym 98 wdw.Krakw

12 listopada 2016, Krakw
DZIE SKUPIENIA dla kandydatek rozpoczynajcych przygotowanie do konsekracji dziewic. Poprowadzi je ks. dr Stanisaw Szczepaniec, czonek Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form ycia konsekrowanego.
Wzio w nim udzia 15 osb z diecezji krakowskiej, warszawskiej, gliwickiej, czstochowskiej i omyskiej. Kilka osb zmuszone byo odwoa swj przyjazd.Sympozjum

5 listopada 2016, Warszawa
DUCHOWO PUSTELNICZA - SZANSE I ZAGROENIA
Sympozjum odbyo si w Centrum Kulturalnym Ojcw Barnabitw. Wzio w nim udzia 50 osb, w tym 23 ksiy. Obradom przewodniczy JE Ks. Bp Kazimierz Gurda.

szczegowe informacje


chelmno


26-28 sierpnia 2016, Trzebinia
Rekolekcje "Dar konsekracji" dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic poprowadzi ks. Stanisaw Szczepaniec. Uczestniczyo w nich 38 osb (22 kandydatki oraz 16 konsekrowanych) z nastpujcych diecezji: bielsko-ywieckiej, katowickiej, krakowskiej, opolskiej, sandomierskiej, warmiskiej, warszawsko-praskiej, wrocawskiej, zielonogrsko-gorzowskiej.

wicej informacji


Jasna Gra

4-7 sierpnia 2016, Chemno (diecezja toruska)
Rekolekcje dla Stanu Dziewic Konsekrowanych "Maryja Panna - Wzr dziewicy konsekrowanej". Poprowadzi je ks. kan. dr Edwin Miller, a odbyy si one w domu Sistr Misjonarek witej Rodziny w Chemnie.
Uczestniczyy w nich osoby z diecezji: bydgoskiej, koszalisko-koobrzeskiej, poznaskiej, toruskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej. Wrd uczestniczek byy zarwno dziewice konsekrowane jak i kandydatki do tego stanu ycia.


woniakw

2-4 czerwca 2016, Kutno-Woniakw
Odyy si III Oglnopolskie Warsztaty formacyjno-rekolekcyjne Ordo Viduarum WDOWA IKON MIOSIERDZIA!
W spotkaniu wzio udzia okoo 40 osb z rnych diecezji caego kraju, w tym zarwno wdowy ju konsekrowane jak i kandydatki do tego stanu.
Asystencj duszpastersk zapewni o. Wiesaw yko OMI.

szczegowe informacje


stryszawa


27-29 maja 2016, Stryszawa
Rekolekcje "Powoanie" - przede wszystkim dla kandydatek do stanu dziewic poprowadzi ks. Stanisaw Szczepaniec. Odbyy si one w domu rekolekcyjnym Sistr Zmartwychwstania Paskiego w Stryszawie, koo Suchej Beskidzkiej. Wzilo w nich udzia 19 pa, w tym dwie dziewice konsekrowane. Panie przyjechay z diecezji: krakowskiej, katowickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, zielonogrsko-gorzowskiej, opolskiej i tarnowskiej.

wicej informacji


Warsztaty
11-12 marca 2016, Siedlce
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form ycia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFK oraz diecezjalnych referentw ds. IFK. Spotkaniu przewodniczy bp Kazimierz Gurda, Przewodniczcy Komisji KEP ds. Instytutw ycia Konsekrowanego i Stowarzysze ycia Apostolskiego. Odbyo si ono w Domu Rekolekcyjnym w Wyszym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu koo Siedlec.

notatka ze spotkania

W sobot wysuchano referatu wygoszonego przez ks. prof. dr. hab. Piotra Szczura (KUL) "POCZTKI YCIA PUSTELNICZEGO W KOCIELE".

tekst referatu
logo roku

28 stycznia - 3 lutego 2016, Rzym
WIATOWY TYDZIE YCIA KONSEKROWANEGO, a w nim midzy innymi: Midzynarodowe Sympozjum Ordo Virginum i Eucharystia na zakoczenie Roku ycia Konsekrowanego w Bazylice w. Piotra.

wicej informacjiStrona Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form ycia Konsekrowanego