Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Konsekracje

Wydarzenia

Zmarle

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻK

ESI


ks. K. Konecki


ks. J. Ziemski

Centrum Promocji IFŻK zaprasza do lektury:

- Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum.

- Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II,
ks. Krzysztof Konecki

- Król pragnie twego piękna,
konferencje z Sympozjum o stanie dziewic, Katowice, 1-2.10.2021 r.

- Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym,
materiały z Sympozjum poświęconego stanowi dziewic, Pelplin, 13.10.2018 r.

- Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic,
Studium analityczno-porównawcze,
ks. Jakub Ziemski

W sprawie zakupu tych książek prosimy kontaktować się z Anną Marią OV - tel. 696 305 275 (sms)Zapraszamy:

KONSEKRACJA DZIEWICY

JG

10-14 maja 2023, Wadowice
Rekolekcje w milczeniu dla dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ. Kontynuujemy temat modlitwy wewnętrznej, jako fundamentalny środek budowania więzi z Oblubieńcem. Rekolekcje poprowadzi o. Przemysław Pliszczyński OCD. Odbędą się one w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
Koszt 480 zł i dowolna ofiara dla rekolekcjonisty.
Zapisy Beata Bodzioch OV tel. 512 981 125, e-mail: beartaw@op.pl

JG

25-29 czerwca 2023, Lubliniec Kokotek
Zapraszamy dziewice konsekrowane na rekolekcje w ramach formacji stałej Ordo Virginum W KRÓLESTWIE DUSZY LUDZKIEJ, poświęcone w sposób szczególny św. Teresie Benedykcie od Krzyża - Edycie Stein, patronce miasta Lublińca. Rekolekcje poprowadzi o. Marian Zawada OCD. W programie rekolekcji przewidziano również wycieczkę do Lublińca - miasta rodzinnego Edyty Stein i do pierwszego Sanktuarium jej poświęconemu. Odbędą się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych.
Koszt zależy od ilości uczestników.
Zapisy do końca marca - Maria Banduch OV tel. 602 507 462, e-mail: maria.banduch@gmail.com

zaślubiny

14-16 lipca 2023, Częstochowa
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR ZAŚLUBIN odbędą się w Domu Sióstr Antoninek, a poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
zapisy wkrótce

szczegółowy program

zaślubiny

21-23 lipca 2023, Trzebinia
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbędą się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
zapisy wkrótce

szczegółowy program

zaślubiny

25-27 sierpnia 2023, Kanie (koło Warszawy)
Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym im. świętego Jana Pawła II, poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
zapisy wkrótce

szczegółowy program1-3 września 2023, Gródek nad Dunajcem
Rekolekcje dla indywidualnych form życia konsekrowanego INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO DAREM W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA. Rekolekcje poprowadzą ks. Grzegorz Lechowicz, wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego diecezji tarnowskiej oraz ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista ARKI.

Szczegóły i zapisy
Seminarium w Lodzi

15-16 września 2023, Łódź
Sympozjum dla stanu dziewic SŁUŻBA KOMUNII.

W piątek - część integracyjna, między innymi zwiedzanie Łodzi szlakiem św. Faustyny, w sobotę - Sympozjum, które odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

program i szczegóły będą wkrótce
logo

W roku 2022 wydarzyło się:

informacja o wydarzeniach