Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Wydarzenia

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻK


Odbyło się:


JG

JG

JG

29 listopada - 2 grudnia 2018, Częstochowa
Coroczne rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic KOBIETA MARZENIEM BOGA, które prowadził ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK i s. Anna Maria Pudełko, apostolinka.
W rekolekcjach wzięło udział 40 dziewic konsekrowanych z diecezji: białostockiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, ełckiej, gdańskiej, gliwickiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, pelplińskiej, płockiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej, świdnickiej, tarnowskiej, warmińskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej i grodzieńskiej (Białoruś).
W rekolekcjach dla kandydatek do stanu dziewic wzięło udział 20 pań z diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, ełckiej, gliwickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, łomżyńskiej, łódzkiej, opolskiej, pelplińskiej, płockiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej.

JG

JG

1 grudnia 2018, Częstochowa
XIII Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. Wzięlo w niej udział około 200 osób: 120 wdów, z których część uczestniczyła w swoich stanowych rekolekcjach oraz 75 osób zainteresowanych stanem dziewic i osoby zainteresowane życiem pustelniczym.
Konferencję wygłosił JE o. bp. Jacek Kiciński CMF (tekst konferencji wkrótce). Homilię na Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Po Mszy św. ks. Arkadiusz Okroj przedstawił pracę Podkomisji i omówił wydaną niedawno Instrukcję Ecclesia Sponsae Imago.
Po spotkaniu na Jasnej Górze odbyły się spotkania stanowe w miejscach, gdzie odbywały się rekolekcje.
Na kolejną Pielgrzymkę zapraszamy 30 listopada 2019 roku.

Pelplin

Pelplin

Pelplin

13 października 2018, Pelplin
Sympozjum dla stanu dziewic "Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym".
W sympozjum wzięło udział 70 osób - 8 księży, 40 dziewic konsekrowanych i 22 kandydatki do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji gdańskiej (15), pelplińskiej (10), poznańskiej (6), elbląskiej (5), warmińskiej (4), białostockiej (3), obu diecezji warszawskich oraz bydgoskiej, krakowskiej, katowickiej, radomskiej, świdnickiej i toruńskiej.
Wysłuchano następujących wykładów:
    1. Ks. dr Adam Kołduński Realizacja rad ewangelicznych w ordo virginum w aspekcie kanonicznym - tekst wkrótce.
    2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych - tekst wkrótce.
    3. Ks. dr Wojciech Niemczewski Maryja jako wzór życia konsekrowanego - nagranie konferencji
    4. Wysłuchaliśmy też ks. dr Arkadiusza Okroja, który zaprezentował instrukcję o dziewicach konsekrowanych Ecclesia Sponsae Imago wydaną przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niedługo ukaże się tłumaczenie tej instrukcji.

        Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin

        Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin

x.S.Sz.

MISTERIUM EUCHARYSTII
Termin: 24-26 sierpnia 2018, Trzebinia
Miejsce: Centrum Formacji Duchowej, Trzebinia, ul. Głowackiego 3
Rekolekcje prowadził Ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 39 pań z 11 diecezji: 18 z diecezji krakowskiej (w tym 11 konsekrowanych i 7 kandydatek) oraz 21 z innych diecezji (w tym 8 konsekrowanych i 13 kandydatek): warszawsko-praskiej (5), poznańskiej (4), warszawskiej (3), sandomierskiej (3), częstochowskiej (1), gdańskiej (1), katowickiej (1), opolskiej (1), tarnowskiej (1), zielonogórsko-gorowskiej (1).

JG

21-26 lipca 2018, Bodzanów
Diecezja gliwicka zaprosiła na rekolekcje w stylu ignacjańskim, w ciszy: "Jezus żyje owocem Ducha Świętego". Rekolekcje odbyły się w Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowym Ojców Oblatów w Bodzanowie k. Głuchołaz (diec. opolska). Prowadził je Ojciec Tadeusz Hajduk SJ. W rekolekcjach uczestniczyło 7 dziewic i jedna kandydatka z diecezji: katowickiej (4), gliwickiej (1), częstochowskiej (1), lubelskiej (1) i warszawskiej (1).
Łódź

SERCE DZIEWICY KONSEKROWANEJ

Rekolekcje prowadził o. Grzegorz Radomiak SJ, z ekipą dziewic konsekrowanych z archidiecezji łódzkiej.
Termin: 8-10 czerwca 2018
Miejsce: Zgromadzenie zakonne Ojców Franciszkanów, Łódź, ul. Krecia 37
W rekolekcjach wzięło udział 36 pań: 18 z diecezji łódzkiej (w tym 11 konsekrowanych i 7 kandydatek) oraz 18 z innych diecezji (w tym 8 konsekrowanych i 10 kandydatek): warszawsko-praskiej (2), włocławskiej (2), pelplińskiej (6), bydgoskiej (1), krakowskiej (1), płockiej (1), poznańskiej (1), łowickiej (5).


JG

DAR ZAŚLUBIN
Termin: 8-10 czerwca 2018
Miejsce: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny,
Gietrzwałd, ul. Klasztorna 2
Rekolekcje prowadził Ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 26 pań z diecezji warmińskiej (10), poznańskiej (4), elbląskiej (3), warszawskiej (3) oraz po jednej osobie z diecezji: krakowskiej, łomżyńskiej, opolskiej, płockiej, świdnickiej, toruńskiej.JG

DAR POWOŁANIA
Termin: 20-22 kwietnia 2018
Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Antoninek,
Częstochowa, ul. ks. bpa Teodora Kubiny 27A
Rekolekcje prowadził Ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 11 kandydatek do stanu dziewic z diecezji krakowskiej (5), sandomierskiej (2), opolskiej (2), warszawskiej i wiedeńskiej.JG

DAR KONSEKRACJI
Termin: 13-15 kwietnia 2018
Miejsce: Dom św. Siostry Faustyny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Kraków-Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3
Rekolekcje prowadził Ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 23 panie z diecezji krakowskiej (9), katowickiej (3), warszawsko-praskiej (3) oraz po jednej osobie z diecezji drohiczyńskiej, łowickiej, bielsko-żywieckiej, lubelskiej, poznańskiej, sosnowieckiej, warszawskiej, płockiej.