Strona Stanu Dziewic Konsekrowanych 

Dla konsekrowanych


O nas...

Konsekracje

Wydarzenia

Zmarle

Dokumenty

Literatura

Linki

Kontakt


Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. IFŻK


Rekolekcje

ZAŚLUBINY Z JEZUSEM

W dniach 3-6 lipca 2014 roku przeżywaliśmy w Wadowicach, w ośrodku rekolekcyjnym OO. Karmelitów, rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do Stanu Dziewic. Rekolekcje prowadził ks. Stanisław Szczepaniec. Poniżej zamieszczone są teksty pomocnicze, które służyły uczestniczkom rekolekcji, a także nagrania wygłoszonych konferencji. Niektóre myśli, zamieszczone w "Modlitewniku rekolekcyjnym" zostały szerzej rozwinięte, co jest także owocem przeżytych rekolekcji.

Wszystkim, którzy zechcą skorzystać z podanej propozycji życzymy, aby prawda o zaślubinach z Jezusem zajaśniała jeszcze piękniejszym blaskiem i pomnożyła radość bycia oblubienicą Pana nieba i ziemi.Wadowice

wersja pdf             wersja doc


 1. Medytacja wstępna
 2. Słowo wprowadzenia (nagranie)
 3. Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji
 4. Eucharystia
 5. Homilia: "Domownicy Boga" (nagranie)

 6. Powołana
 7. Słowo wprowadzające
 8. Konferencja: "Oblubieniec zaprasza do siebie" (nagranie)
 9. Ćwiczenia indywidualne
 10. Spotkania w grupach
 11. Adoracja Najświętszego Sakramentu
 12. Eucharystia
 13. Konferencja: "Jesteśmy mieszkaniem Boga" (nagranie)
 14. Lektura: "Maryja - Oblubienica i Matka"

 15. Zaślubiona
 16. Słowo wprowadzające
 17. Konferencja: "Tożsamość oblubienicy" (nagranie)
 18. Ćwiczenia indywidualne
 19. Eucharystia
 20. Homilia: "Wpatrywać się w Maryję" (nagranie)
 21. Spotkanie w grupach
 22. Adoracja Najświętszego Sakramentu
 23. Konferencja: "Pieśń wdzięczności" (nagranie)
 24. Lektura: "Król pragnie twego piękna"

 25. Wierna
 26. Słowo wprowadzające
 27. Konferencja: "Cechy miłości oblubieńczej" (nagranie)
 28. Modlitwa wdzięczności
 29. Spotkanie w grupach
 30. Eucharystia
 31. Dalsza perspektywa formacji