Wróć na stronę główn±

Strona Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. IFŻK

Stan dziewic Stan wdów
Tu zapraszamy
Tu zapraszamy
Tu zapraszamy

W 2018 roku wydarzyło się:
JG

JG

JG

1 grudnia 2018, Częstochowa
XIII Pielgrzymka Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. Wzięlo w niej udział ponad 200 osób: kilku księży, 120 wdów i wdowiec, z których część uczestniczyła w swoich stanowych rekolekcjach (68 konsekrowanych i 29 kandydatek) oraz 85 osób zainteresowanych stanem dziewic (54 konsekrowane i 31 kandydatek), w większości uczestniczących w rekolekcjach stanowych, oraz osoby zainteresowane życiem pustelniczym. Uczestnicy przyjechali z 29 diecezji polskich i z Białorusi.
Konferencję wygłosił JE o. bp. Jacek Kiciński CMF (tekst konferencji wkrótce).
Homilię na Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Po Mszy św. ks. Arkadiusz Okroj przedstawił pracę Podkomisji i omówił wydaną niedawno Instrukcję Ecclesia Sponsae Imago.
Po spotkaniu na Jasnej Górze odbyły się spotkania stanowe w miejscach, gdzie odbywały się rekolekcje.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry
Na kolejną Pielgrzymkę zapraszamy 30 listopada 2019 roku.

Pielgrzymka połączona była z rekolekcjami stanowymi, odbywającymi się od czwartku do niedzieli.
W czwartek, 29 listopada, ks. Arkadiusz Okroj wygłosił rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Coroczne rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic KOBIETA MARZENIEM BOGA prowadzili ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK i s. Anna Maria Pudełko, apostolinka.
W rekolekcjach wzięło udział 40 dziewic konsekrowanych z diecezji: białostockiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, ełckiej, gdańskiej, gliwickiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, pelplińskiej, płockiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej, świdnickiej, tarnowskiej, warmińskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej i grodzieńskiej (Białoruś).
W rekolekcjach dla kandydatek do stanu dziewic wzięło udział 20 pań z diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, ełckiej, gliwickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, łomżyńskiej, łódzkiej, opolskiej, pelplińskiej, płockiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej.

JG   JG   JG

     Coroczne rekolekcje dla wdów konsekrowanych "O pogłębioną zażyłość z Duchem Świętym!" prowadził o. Wiesław Łyko OMI. W tym roku z Polski i Białorusi w rekolekcjach uczestniczyło 68 osób konsekrowanych, w tym jeden wdowiec.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów "Konsekrowane wdowieństwo szczególnym zaproszeniem do świętości" prowadził o. Rafał Klimas OFM z Rzeszowa, uczestniczyło w nich 29 wdów.

     Pelplin

Pelplin

Pelplin

13 października 2018, Pelplin
Sympozjum dla stanu dziewic "Rady ewangeliczne na drodze do świętości w dziewictwie konsekrowanym".
W sympozjum wzięło udział 70 osób - 8 księży, 40 dziewic konsekrowanych i 22 kandydatki do stanu dziewic. Panie przyjechały z diecezji gdańskiej (15), pelplińskiej (10), poznańskiej (6), elbląskiej (5), warmińskiej (4), białostockiej (3), obu diecezji warszawskich oraz krakowskiej, bydgoskiej, radomskiej, świdnickiej i toruńskiej.
Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice katedralnej, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego - tekst homilii.
      Wysłuchano następujących wykładów:
1. Ks. dr Adam Kałduński Realizacja rad ewangelicznych w ordo virginum w aspekcie kanonicznym - tekst konferencji.
2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor Prorocy Starego Testamentu jako proroctwo rad ewangelicznych - tekst konferencji.
3. Ks. dr Wojciech Niemczewski Maryja jako wzór życia konsekrowanego - tekst konferencji - nagranie konferencji
4. Wysłuchaliśmy też ks. dr Arkadiusza Okroja, który zaprezentował instrukcję o dziewicach konsekrowanych Ecclesia Sponsae Imago wydaną przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niedługo ukaże się tłumaczenie tej instrukcji.

Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin

Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin    Pelplin

wozniaków

15-17 czerwca 2018, Kutno-Woźniaków
IV Ogólnopolskie Warsztaty formacyjno-rekolekcyjne Ordo Viduarum
"Otrzymaliśmy Ducha Świętego!"
WIARA - WIERNOŚĆ - WIARYGODNOŚĆ

Duch Święty w życiu osoby konsekrowanej - dynamika konsekracji życia ze szczególnym uwzględnieniem konsekrowanego wdowieństwa.
W spotkaniu wzięło udział około 37 osób z różnych diecezji całego kraju. Asystencję duszpasterską zapewnił O. Wiesław Łyko OMI. Gościem warsztatów był Ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski z Płocka.

szczegółowe informacjeWroclaw

20-21 kwietnia 2018, Wrocław
Spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK.
szczegółowe informacje
Konferencja o. bp. Jacka Kicińskiego CMF "Formacja początkowa i stała w dziewictwie i wdowieństwie konsekrowanym".
prezentacjaW 2018 roku odbyły się następujące rekolekcje dla stanu dziewic:x.S.Sz.

MISTERIUM EUCHARYSTII
Termin: 24-26 sierpnia 2018, Trzebinia
Miejsce: Centrum Formacji Duchowej, Trzebinia, ul. Głowackiego 3
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 39 pań z 11 diecezji: 18 z diecezji krakowskiej (w tym 11 konsekrowanych i 7 kandydatek) oraz 21 z innych diecezji (w tym 8 konsekrowanych i 13 kandydatek): warszawsko-praskiej (5), poznańskiej (4), warszawskiej (3), sandomierskiej (3), częstochowskiej (1), gdańskiej (1), katowickiej (1), opolskiej (1), tarnowskiej (1), zielonogórsko-gorowskiej (1).

JG

21-26 lipca 2018, Bodzanów
Diecezja gliwicka zaprosiła na rekolekcje w stylu ignacjańskim, w ciszy: "Jezus żyje owocem Ducha Świętego". Rekolekcje odbyły się w Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowym Ojców Oblatów w Bodzanowie k. Głuchołaz (diec. opolska). Prowadził je o. Tadeusz Hajduk SJ. W rekolekcjach uczestniczyło 7 dziewic i jedna kandydatka z diecezji: katowickiej (4), gliwickiej (1), częstochowskiej (1), lubelskiej (1) i warszawskiej (1).Łódź

SERCE DZIEWICY KONSEKROWANEJ
Termin: 8-10 czerwca 2018
Miejsce: Zgromadzenie zakonne Ojców Franciszkanów, Łódź, ul. Krecia 37
Rekolekcje prowadził o. Grzegorz Radomiak SJ, z ekipą dziewic konsekrowanych z archidiecezji łódzkiej.
W rekolekcjach wzięło udział 36 pań: 18 z diecezji łódzkiej (w tym 11 konsekrowanych i 7 kandydatek) oraz 18 z innych diecezji (w tym 8 konsekrowanych i 10 kandydatek): warszawsko-praskiej (2), włocławskiej (2), pelplińskiej (6), bydgoskiej (1), krakowskiej (1), płockiej (1), poznańskiej (1), łowickiej (5).

JG

DAR ZAŚLUBIN
Termin: 8-10 czerwca 2018
Miejsce: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny,
Gietrzwałd, ul. Klasztorna 2
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 26 pań z diecezji warmińskiej (10), poznańskiej (4), elbląskiej (3), warszawskiej (3) oraz po jednej osobie z diecezji: krakowskiej, łomżyńskiej, opolskiej, płockiej, świdnickiej, toruńskiej.

JG

DAR POWOŁANIA
Termin: 20-22 kwietnia 2018
Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Antoninek,
Częstochowa, ul. ks. bpa Teodora Kubiny 27A
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 11 kandydatek do stanu dziewic z diecezji krakowskiej (5), sandomierskiej (2), opolskiej (2), warszawskiej i wiedeńskiej.

JG

DAR KONSEKRACJI
Termin: 13-15 kwietnia 2018
Miejsce: Dom św. Siostry Faustyny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Kraków-Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3
Rekolekcje prowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.
W rekolekcjach wzięło udział 23 panie z diecezji krakowskiej (9), katowickiej (3), warszawsko-praskiej (3) oraz po jednej osobie z diecezji drohiczyńskiej, łowickiej, bielsko-żywieckiej, lubelskiej, poznańskiej, sosnowieckiej, warszawskiej, płockiej.centrum


informacja o wydarzeniach z 2017 roku
Strona Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form ycia Konsekrowanego